spotkanie naukowo-szkoleniowe Krakowskiego Oddziału PTM 25.04.2024


Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na czwartkowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w Auli Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, ul. Sławkowska 17, I p. 25 kwietnia 2024 o godz. 12.00 Dr n. med. Dorota Ochońska Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedra Mikrobiologii Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum „Klebsiella pneumoniae – struktura klonalna populacji szczepów klinicznych, wirulencja

Szanowni Państwo,


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na naszą zaległą sesją naukową! Sesja odbędzie się w piątek 19 kwietnia o 16:00 w trybie zdalnym. Przypominamy, że gościem sesji będzie Pan dr inż. hab. Paweł Paszek z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk.Temat wykładu, który wygłosi to “Understanding infection biology at

Promocja na artykuły przeglądowe w Advancements of Microbiology!


Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, w dniu 25 marca 2024 r. Zarząd Główny PTM podjął uchwałę o objęciu promocją wszystkich artykułów przeglądowych (w tym MiniReview), które napłyną do Redakcji Advancements of Microbiology (Postępy Mikrobiologii) w ciągu najbliższego roku. Aktualna punktacja czasopisma: IF = 0,8, MNiSW = 20; http://am-online.org/.Bezpłatnie zostaną opublikowane te artykuły, które trafią

KONKURS O NAGRODĘ NAUKOWĄ IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA – EDYCJA 2024


Informujemy o edycji 2024 Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka. Uchwała Prezydium ZG PTM nr 19-2024 Nagroda jest przyznawana co dwa lata za opublikowane prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli

sesja naukowo-szkoleniowa OT PTM w Warszawie 5 kwietnia 2024


Kwietniowe spotkanie, odbędzie się w piątek 5 kwietnia o godz. 16:00 w trybie zdalnym. Gościem sesji będzie Pan prof. dr hab. Marek Gniadkowski z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej, Narodowego Instytutu Leków. Temat wykładu, który wygłosi to “Rola tzw. „klonów wysokiego ryzyka” pałeczek Enterobacterales w rozprzestrzenianiu oporności na antybiotyki w Europie”. Spotkanie tym razem odbędzie się na

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.