Oddział Terenowy w Katowicach


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Katowicach
dr n. med. Monika Pomorska-Wesołowska
KORLAB Laboratoria Medyczne
ul. Solskiego 15, 41-712 Ruda Śląska
e-mail: monikapw@op.pl

                                                                     ptm.katowice@gmail.com

V-ce Przewodnicząca: dr hab. n. med. Alicja Ekiel
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
e-mail: aekiel@sum.edu.pl

Sekretarz: mgr Aneta Kawałek
KORLAB Laboratoria Medyczne, ul. Solskiego 15, 41-712 Ruda Śląska
e-mail: netkaw@interia.pl

Członek Zarządu: dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
e-mail: rwojtyczka@sum.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr n. med. Małgorzata Aptekorz
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
e-mail: maptekorz@sum.edu.pl

Sekretarz: dr n. med. Joanna Bronikowska
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica
e-mail: jbronikowska@sum.edu.pl

Członek K.R.: dr n.med. Teresa Nalewajek
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica
e-mail: tnalewajek@sum.edu.pl

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.