Oddział Terenowy w Katowicach


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Katowicach

dr hab. n. med. Alicja Ekiel, aekiel@sum.edu.pl

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1983 roku pracuje w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z mikrobiologii lekarskiej i immunologii dla studentów Wydziału Lekarskiego SUM. Prowadzi kursy w ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Uczestniczy jako wykładowca w konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Tematyka prac badawczych głównie dotyczy zakażeń mykoplazmami urogenitalnymi, Chlamydia trachomatis, wirusem HPV a także zakażeń implantów, lekowrażliwości bakterii, aktywności peptydów przeciwdrobnoustrojowych, mikroflory człowieka. Posiada specjalizację z mikrobiologii, jest kierownikiem specjalizacji z mikrobiologii medycznej diagnostów laboratoryjnych.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej w latach 2000-2004 i 1996-2000 pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Katowickiego PTIDiK. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (w latach 2003-2006 była Członkiem Zarządu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych). Współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji, jako auditor prowadziła oceny w akredytowanych jednostkach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (w latach 2004-2008 pełniła funkcję Członka Zarządu, w latach 2008-2012 Sekretarza Zarządu Oddziału Katowice). Od roku 2012 jest Przewodniczącą Oddziału Katowickiego PTM.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.