Oddział Terenowy w Katowicach


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Katowicach

dr hab. n. med. Alicja Ekiel, aekiel@sum.edu.pl

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1983 roku pracuje w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z mikrobiologii lekarskiej i immunologii dla studentów Wydziału Lekarskiego SUM. Prowadzi kursy w ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Uczestniczy jako wykładowca w konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Tematyka prac badawczych głównie dotyczy zakażeń mykoplazmami urogenitalnymi, Chlamydia trachomatis, wirusem HPV a także zakażeń implantów, lekowrażliwości bakterii, aktywności peptydów przeciwdrobnoustrojowych, mikroflory człowieka. Posiada specjalizację z mikrobiologii, jest kierownikiem specjalizacji z mikrobiologii medycznej diagnostów laboratoryjnych.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej w latach 2000-2004 i 1996-2000 pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Katowickiego PTIDiK. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (w latach 2003-2006 była Członkiem Zarządu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych). Współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji, jako auditor prowadziła oceny w akredytowanych jednostkach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (w latach 2004-2008 pełniła funkcję Członka Zarządu, w latach 2008-2012 Sekretarza Zarządu Oddziału Katowice). Od roku 2012 jest Przewodniczącą Oddziału Katowickiego PTM.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.