Oddział Terenowy w Poznaniu


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk,

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466006; fax: 618466003

katarzyna.czaczyk@up.poznan.pl

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który ukończyła w 1987 roku. Jest pracownikiem Katedry Biotechnologii Mikrobiologii Żywności na ww. Uniwersytecie. Jest autorem ponad 100 oryginalnych publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF powyżej 80, indeks Hirscha wynosi 11. Wypromowała 4 doktorantów, kierowała 6 projektami badawczymi, brała udział w organizacji 3 konferencji naukowych.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne prof. dr hab. Katarzyny Czaczyk to: mikrobiologia żywności, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej owoców i warzyw o małym stopniu przetworzenia, tworzenie się biofilmów na powierzchniach abiotycznych, bakterie fermentacji propionowej, nowoczesne techniki w analizie mikrobiologicznej żywności oraz mikrobiologiczna konwersja surowców odpadowych do produktów użytecznych przemysłowo.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od ponad 20 lat. W latach 2008-2012 była Przewodniczącą Oddziału poznańskiego PTM.

Zastępca Przewodniczącej- dr hab. Tomasz Karpiński

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Collegium prof. Józef Chmiela ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań

email: tkarpin@interia.pl

Sekretarz- dr inż. Kamila Myszka

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466023;
fax: 618466003 email: kamila.myszka@up.poznan.pl

Członek Zarządu- dr hab. Marcin Schmidt

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466024; fax: 618466003

email: mschmisdt@up.poznan.pl

Członek Zarządu- dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Zakład Chemii Organicznej Wydział Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań tel. 616653716 email: lukasz.chrzanowski@put.poznan.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

 Przewodnicząca- dr Ewa Szczuka

Zakład Mikrobiologii Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 618295936; fax: 618295590
email: ewasz@amu.edu.pl

Członek Komisji- dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości Wydział Towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ul. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 618569536;  fax: 618543993
email: d.gwiazdowska@ue.poznan.pl

Członek Komisji-dr Agnieszka Olejnik-Schmidt

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466024; fax: 618466003
email: agao@up.poznan.pl

wersja pdf

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.