Oddział Terenowy w Poznaniu


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk,

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466006; fax: 618466003

katarzyna.czaczyk@up.poznan.pl

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który ukończyła w 1987 roku. Jest pracownikiem Katedry Biotechnologii Mikrobiologii Żywności na ww. Uniwersytecie. Jest autorem ponad 100 oryginalnych publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF powyżej 80, indeks Hirscha wynosi 11. Wypromowała 4 doktorantów, kierowała 6 projektami badawczymi, brała udział w organizacji 3 konferencji naukowych.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne prof. dr hab. Katarzyny Czaczyk to: mikrobiologia żywności, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej owoców i warzyw o małym stopniu przetworzenia, tworzenie się biofilmów na powierzchniach abiotycznych, bakterie fermentacji propionowej, nowoczesne techniki w analizie mikrobiologicznej żywności oraz mikrobiologiczna konwersja surowców odpadowych do produktów użytecznych przemysłowo.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od ponad 20 lat. W latach 2008-2012 była Przewodniczącą Oddziału poznańskiego PTM.

Zastępca Przewodniczącej- dr hab. Tomasz Karpiński

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Collegium prof. Józef Chmiela ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań

email: tkarpin@interia.pl

Sekretarz- dr inż. Kamila Myszka

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466023;
fax: 618466003 email: kamila.myszka@up.poznan.pl

Członek Zarządu- dr hab. Marcin Schmidt

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466024; fax: 618466003

email: mschmisdt@up.poznan.pl

Członek Zarządu- dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Zakład Chemii Organicznej Wydział Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań tel. 616653716 email: lukasz.chrzanowski@put.poznan.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

 Przewodnicząca- dr Ewa Szczuka

Zakład Mikrobiologii Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 618295936; fax: 618295590
email: ewasz@amu.edu.pl

Członek Komisji- dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości Wydział Towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ul. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 618569536;  fax: 618543993
email: d.gwiazdowska@ue.poznan.pl

Członek Komisji-dr Agnieszka Olejnik-Schmidt

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań tel. 618466024; fax: 618466003
email: agao@up.poznan.pl

wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.