Oddział Terenowy w Poznaniu


                         

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Poznaniu
dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP
Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
e-mail: daniela.gwiazdowska@ue.poznan.pl

V-ce przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Poznaniu
dr hab. Tomasz Karpiński prof. UM
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Rokietnicka 10, 60-806 Poznań
e-mail: tkarpin@interia.pl

Sekretarz Oddziału Terenowego PTM w Poznaniu
dr inż. Katarzyna Marchwińska
Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
e-mail: katarzyna.marchwinska@ue.poznan.pl

Członek zarządu
prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań,
e-mail: katarzyna.czaczyk@up.poznan.pl

Członek zarządu
dr hab. Anna Sip, prof. UPP
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań,
e-mail: anna.sip@up.poznan.pl

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: dr hab. Ewa Szczuka, prof. UAM,
Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
e-mail: ewasz@amu.edu.pl

Członek Komisji Rewizyjnej: dr hab. Marcin Schmidt, prof. UPP
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań,
e-mail: marcin.schmidt@up.poznan.pl

Członek Komisji Rewizyjnej: dr hab. Wojciech Juzwa, prof. UPP
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań,
e-mail: wojciech.juzwa@up.poznan.pl

           

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.