Browsing category Aktualności Oddziału terenowego PTM w Gdańsku

Mikroorganizmy w środowisku wodnym – zagrożenia i nadzieje. SOPOT 09-11 czerwca 2021 r


W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej, która odbędzie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie ( ul. Powstańców Warszawy 55), w dniach 09-11 czerwca 2021 r.

Tytuł przewodni konferencji to: „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”.

Aktualne szczegóły znajdą Państwo na stronie konferencji w linku: https://hydromicro.pl/

Z opłaty za udział w konferencji zwolnienie są studenci, doktoranci oraz zaproszeni prelegenci

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.