KONKURS O NAGRODĘ NAUKOWĄ PTM IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA


Szanowni Państwo,

Informujemy o edycji 2024 Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka. Uchwała Prezydium ZG PTM nr 19-2024

Nagroda jest przyznawana co dwa lata za opublikowane prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi. Edycja Konkursu 2024 dotyczy prac opublikowanych w latach 2022-2023.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 16.05.2024 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 28.06.2024 r.

Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:

I stopnia – 8.000 zł
II stopnia  – 4.000 zł
III stopnia – 3.000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkursu przedstawia Regulamin Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka oraz załączniki zamieszczone poniżej. 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.