Składki członkowske PTM


Wysokość składki członka zwyczajnego PTM w roku 2024 wynosi 100 zł/rok.


Wysokość składki dla emerytowanych członków zwyczajnych PTM (dotyczy osób,  które pobierają emeryturę) wynosi 50 zł/rok.


Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

Na przekazie prosimy umieścić informacje: imię, nazwisko, oddział PTM, rok za który dokonywana jest opłata składki.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.