Składki członkowske PTM


Wysokość składki członka zwyczajnego PTM w roku 2021wynosi 100 zł/rok.


Wysokość składki dla emerytowanych członków zwyczajnych PTM (dotyczy osób,  które pobierają emeryturę) wynosi 50 zł/rok.


Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

Na przekazie prosimy umieścić informacje: imię, nazwisko, oddział PTM, rok za który dokonywana jest opłata składki.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.