Historia PTM


31 października 1927 r. odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie (Zjazd) mikrobiologów, na którym powołano Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i Epidemiologów. Na pierwszym założycielskim Zjeździe,  którego inicjatorami i organizatorami byli: Zygmunt Szyrnanowski, Roman Nitsch i Feliks Przesmycki, opracowano program działania, wyłonione władze Towarzystwa oraz uchwalono statut.

Pierwszym Prezesem PTM – Przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa wybrano Zygmunta Szymanowskiego, jego zastępcami Napoleona Gąsiorowskiego i Leona Padlewskiego, a sekretarzemi i skarbnikiem PTM został Feliks Przesmycki.

Informacje na temat działalności PTM, przedstawione są w załączonej publikacji Panów prof. dr hab. Józefa Feliksa Kubicy i prof. dr hab. Stanisława Kałużewskiego: „70 lat działalności Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów”, Postępy Mikrobiologii 1997, 37 (3) 237-243, część danych poniżej.


 

PREZESI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Imię i nazwisko PrezesaKadencja
1. prof. dr Zygmunt Szymanowski1927-1933
2. prof. dr Ludwik Hirszfeld 1933-1935
3. prof. dr Napoleon Gąsiorowski1935-1937
4. prof. dr Stanisław Legeżyński1937- kadencja miała trwać
do VIII Zjazdu PTM tj. do jesieni 1939 r.
5. prof. dr Ludwik Hirszfeld1947-1951
6. prof. dr Zygmunt Szymanowski 1951-1952
7. prof. dr Feliks Przesmycki 1952-1955
8. prof. dr Juliusz Brill 1955-1970 cztery kadencje
9. prof. dr hab. Marian Mordarski1970-1975
10. prof. dr hab. Jan Chomiczewski1975-1979
11. prof. dr hab. Józef F. Kubica1979-1987 dwie kadencje
12. prof. dr hab. Stanisław Kałużewski1987-1996 dwie kadencje
13. prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska1996-2004 dwie kadencje
14. prof. dr hab. Waleria Hryniewicz2004-2012 dwie kadencje
15. prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska2012-2016
16. prof. dr hab. Stefan Tyski 2016-

ZJAZDY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

IZjazd w Warszawie31.X.-01.XI1927
II Zjazd we Lwowie03.XI1928
IIIZjazd w Krakowiebrak danych1929
IVZjazd w Warszawie01-03.XI1931
VZjazd w Poznaniu12-15.IX1933
VIZjazd w Łodzi01-03.XI1935
VIIZjazd we Lwowie04-07.VII1937
VIIIZjazd w Warszawie12-14.IV1947
IXZjazd we Wrocławiu03-05.X1948
XZjazd w Gdańsku03-07.IX1949
XIZjazd w Krakowie12-14.V1951
XIIZjazd w Łodzi06-10.XI1952
XIIIZjazd w Poznaniu25-27.IX1955
XIVZjazd w Białymstoku17-19.IX1959
XVZjazd we Wrocławiu11-14.XI1963
XVIZjazd w Lublinie21-23.IX1967
XVIIZjazd w Warszawie09-12.IX1970
XVIIIZjazd w Lublinie25-27.IX1975
XIXZjazd w Szczecinie03-06.IX1979
XXZjazd w Warszawie22-24.IX1983
XXIZjazd w Olsztynie16-18.IX1987
XXIIZjazd w Krakowie23-25.IX1992
XXIIIZjazd w Łodzi16-19.IX1996
XXIVZjazd w Białymstoku12-15.IX2000
XXVZjazd w Bydgoszczy23-25.IX2004
XXVIZjazd w Szczecinie04-07.IX2008
XXVIIZjazd w Lublinie05-08.IX2012
XXVIIIZjazd w Bydgoszczy25-27.IX2016

ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE HONOROWI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

1. Otar Andżaparidze(ZSRR)
2. Dionizy Blaškovič(Czechosłowacja)
3. Helge Gyllenberg(Finlandia)
4. Aleksander Imszeniecki (ZSRR)
5. Hilary Koprowski(Stany Zjednoczone)
6. Helge Larsen(Norwegia)
7. Wacław Szybalski (Stany Zjednoczone)
8. John David Williams(Wielka Brytania)
9. Elia Wollman(Francja)
10. Wiktor Żdanow(ZSRR)

KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 1. Kazimierz Bassalik
 2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
 3. Juliusz Bril
 4. Odo Feliks Bujwid
 5. Jan Chomiczewski
 6. Ludwik Hirszfeld
 7. Andrzej Kasprowicz
 8. Helena Krzemieniewska
 9. Józef Kubica
 10. Włodzimierz Kuryłowicz
 11. Zdzisław Larski
 12. Tadeusz Lachowicz
 13. Stanisław Legeżyński
 14. Irena Lipska
 15. Henryk Meisel
 16. Edmunt Mikulaszek
 17. Maria Morzycka
 18. Feliks Przesmycki
 19. Zdzisław Przybyłkiewicz
 20. Ludwik Rajchman
 21. Danuta Rogala-Zawada
 22. Adam Skurski
 23. Zygmunt Szymanowski
 24. Stefan Ślopek
 25. Alfred Trawiński
 26. Jadwiga Ziemięcka

 

AKTUALNI KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 • prof. dr hab. Maria Bielecka
 • prof. dr hab. Wiesław Deptuła
 • prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska
 • prof. dr hab. Janusz Galiński
 • prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
 • prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 • prof. dr hab. Marek Jagielski
 • prof. dr hab. Stanisław Kałużewski
 • prof. dr hab. Mirosław Łuczak
 • prof. dr hab. Jerzy Mierzejewski
 • prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
 • dr med. Alfred Samet
 • prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
 • prof. dr hab. Marian Truszczyński
 • prof. dr hab. Zofia Tynecka
 • prof. dr hab. Maria L. Zaremba
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.