90 lat PTMKonferencja Naukowa organizowana wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów została zainspirowana dwoma ważnymi wydarzeniami w historii nauki polskiej – 90-tą rocznicą powołania PTM oraz jednocześnie przypadającą w 2017 roku rocznicą 160-lecia urodzin Ojca mikrobiologii polskiej Pana Profesora Odona Bujwida, który w 1882 roku utworzył Katedrę Higieny na Uniwersytecie Jagiellońskim, a 130 lat temu wygłosił w Krakowie słynne pięć „odczytów o bakteryjach”.

Ogromna była rola Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego w powstaniu mikrobiologii polskiej w II połowie XIX wieku. Również współczesne badania mikrobiologiczne prowadzone w wielu ośrodkach krakowskich mają bardzo duże znaczenie zarówno dla mikrobiologii światowej jak i dla zdrowia Polaków.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów pragnąc docenić wkład środowiska krakowskiego w rozwój mikrobiologii polskiej, postanowiło zorganizować Konferencję Jubileuszową właśnie w Krakowie.
W 2017 roku upływa także 90 lat od powołania pierwszego ogólnoświatowego stowarzyszenia towarzystw mikrobiologicznych International Society of Microbiology, obecnie International Union of Microbiological Societies (IUMS), którego współzałożycielem było PTM, co również godne jest upamiętnienia.

Konferencji Jubileuszowej towarzyszyć będzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, które podejmie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PTM.
Tematyka konferencji, poza częścią poświęconą historii polskiej mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem roli prof. O. Bujwida oraz działalności PTM, będzie dotyczyła przeglądu osiągnięć różnych dyscyplin mikrobiologii. Planuje się zorganizowanie sesji wykładowej, na którą zostaną zaproszeni najwybitniejsi polscy naukowcy z różnych dyscyplin mikrobiologii oraz kilku sesji plakatowych.

Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów będzie okazją do poznania początków polskiej mikrobiologii i serologii, do dyskusji, przeglądu sesji plakatowych, do integracji pokoleń mikrobiologów, do rekreacji w czasie spotkań koleżeńskich w uroczym klimacie dawnej stolicy Polski.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

prof. dr hab. Stefan Tyski

Materiały konferencyjne


Szanowni Państwo informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów odbędzie się podczas konferencji 90 Lat PTM,
dnia 23.09.2017r w godzinach  15.00-19.00 w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 Kraków.
Porządek obrad NWZD PTM

Dla uczestników

Program naukowy

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

Hotele 

Informacja dla sponsorów i wystawców

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.