Dla Uczestników


REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ przez stronę:
https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=219

Punkt logowania, w którym uczestnicy mogą załączyć streszczenia zjazdowe i dokonać płatności, włącznie z płatnościami on-line:
https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=219


Uprzejmie informujemy, że dane dotyczące abstraktu można wprowadzić dopiero po zarejestrowaniu się na Konferencję.
Tytuł streszczenia może mieć do 180 znaków, a treść abstraktu do 1500 znaków.


Ważne terminy:
  • Termin nadsyłania streszczeń plakatów: 30 czerwca 2017 r
  • Termin powiadomienia autorów o akceptacji streszczenia doniesienia plakatowego: 7 lipca 2017
  • Konferencja rozpoczyna się w piątek 22 września 2017 r. w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków.
  • Rejestracja uczestników 22 września od godziny 16.00.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTM 23 września 15.00-19.00.
  • Zakończenie konferencji 23 września godz. 22.00.

Opłaty konferencyjne:
  • Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) członkowie PTM

w terminie do 7 lipca 2017r.: 100 PLN,  (dla członków którzy są delegatami na kadencję 2016/2020 opłata nie ulega zmianie po 7 lipca 2017 r .) *

w terminie po 7 lipca 150 PLN.

  • Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) nie będący członkami PTM – udział czynny

w terminie do 7 lipca 2017r.: 200 PLN;

w terminie po 7 lipca 250 PLN.

  • Członkowie PTM

w terminie do 7 lipca 2017 r.: 300 PLN, (dla członków którzy są delegatami na kadencję 2016/2020 opłata nie ulega zmianie po 7 lipca 2017 r.) *

w terminie po 7 lipca 400 PLN.

  • Osoby nie będące członkami PTM

w terminie do 7 lipca 2017r.: 400 PLN;

w terminie po 7 lipca 500 PLN.

*  listy osób, którzy otrzymali mandaty delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów są dostępne w Oddziałach Terenowych PTM oraz w sekretariacie ZG PTM.


 

Bardzo prosimy aby przygotowane przez Państwa postery nie przekraczały formatu B1 (70,7 x 100 cm).

Postery można zawiesić od godziny 16 w piątek 22.09.2017 w sali seminaryjnej II piętro w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33.

Sesja posterowa dotycząca historii oddziałów terenowych PTM

SESJA POSTEROWA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TEMATYCZNE


 

Informacje dotyczące pozostałych spraw organizacyjnych można uzyskać pod adresem: zjazdptm@cbm.com.pl lub pod telefonem +48 665 355 255.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.