Dla Uczestników


REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ przez stronę:
https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=219

Punkt logowania, w którym uczestnicy mogą załączyć streszczenia zjazdowe i dokonać płatności, włącznie z płatnościami on-line:
https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=219


Uprzejmie informujemy, że dane dotyczące abstraktu można wprowadzić dopiero po zarejestrowaniu się na Konferencję.
Tytuł streszczenia może mieć do 180 znaków, a treść abstraktu do 1500 znaków.


Ważne terminy:
  • Termin nadsyłania streszczeń plakatów: 30 czerwca 2017 r
  • Termin powiadomienia autorów o akceptacji streszczenia doniesienia plakatowego: 7 lipca 2017
  • Konferencja rozpoczyna się w piątek 22 września 2017 r. w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków.
  • Rejestracja uczestników 22 września od godziny 16.00.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTM 23 września 15.00-19.00.
  • Zakończenie konferencji 23 września godz. 22.00.

Opłaty konferencyjne:
  • Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) członkowie PTM

w terminie do 7 lipca 2017r.: 100 PLN,  (dla członków którzy są delegatami na kadencję 2016/2020 opłata nie ulega zmianie po 7 lipca 2017 r .) *

w terminie po 7 lipca 150 PLN.

  • Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) nie będący członkami PTM – udział czynny

w terminie do 7 lipca 2017r.: 200 PLN;

w terminie po 7 lipca 250 PLN.

  • Członkowie PTM

w terminie do 7 lipca 2017 r.: 300 PLN, (dla członków którzy są delegatami na kadencję 2016/2020 opłata nie ulega zmianie po 7 lipca 2017 r.) *

w terminie po 7 lipca 400 PLN.

  • Osoby nie będące członkami PTM

w terminie do 7 lipca 2017r.: 400 PLN;

w terminie po 7 lipca 500 PLN.

*  listy osób, którzy otrzymali mandaty delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów są dostępne w Oddziałach Terenowych PTM oraz w sekretariacie ZG PTM.


 

Bardzo prosimy aby przygotowane przez Państwa postery nie przekraczały formatu B1 (70,7 x 100 cm).

Postery można zawiesić od godziny 16 w piątek 22.09.2017 w sali seminaryjnej II piętro w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33.

Sesja posterowa dotycząca historii oddziałów terenowych PTM

SESJA POSTEROWA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TEMATYCZNE


 

Informacje dotyczące pozostałych spraw organizacyjnych można uzyskać pod adresem: zjazdptm@cbm.com.pl lub pod telefonem +48 665 355 255.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.