Oddział Terenowy w Krakowie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Krakowie

dr n. farm. Anna Białecka, bialecka.ania@gmail.com

Dr Anna Białecka jest absolwentką Wydziału Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Farmacja Kliniczna. Pracę doktorską dotyczącą Immunogenności drobnoustrojów z rodzaju Propionibacterium obroniła na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. W latach 1982-1990 pracowała w Instytucie Mikrobiologii Collegium Medicum UJ. Od roku 1991 kieruje wspólnie z dr Andrzejem Kasprowiczem Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra w Krakowie.

Dr Anna Białecka jest Członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, specjalistą w zakresie mikrobiologii oraz w zakresie zdrowia publicznego. Posiada szereg certyfikatów z zakresu badań lekowrażliwości i mechanizmów oporności m.in.: „Antimicrobial Resistance in Bacteria; Basis and Laboratory Detection”. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu standardów leczenia dla lekarzy, jest wykładowcą Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków pod patronatem Ministra Zdrowia. Jest promotorem wielu prac dyplomowych. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych oraz wydanej w 2013 roku pod patronatem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych książki: „Atlas stopni czystości pochwy”.

Zainteresowania naukowe: rola drobnoustrojów w  bakteryjnych zakażeniach skóry (acne, furunculosis), zakażenia dróg oddechowych (Haemophilus), analiza mechanizmów patogenności drobnoustrojów oraz standaryzacja metod oznaczania lekowrażliwości.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od wielu lat. Współorganizowała XXII Zjazd PTM w Krakowie w 1992 r. oraz liczne konferencje i sympozja naukowe w Oddziale krakowskim. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Sekretarza Oddziału.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.