Oddział Terenowy w Krakowie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Krakowie
Przewodnicząca: dr n. med. Anna Białecka
Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
e-mail: bialecka.ania@gmail.com

                                                          oddzialkrakowskiptm@gmail.com  

Vce Przewodnicząca: dr hab. Barbara Zawilińska

Sekretarz: dr hab. Sława Szostek, slawa.szostek@uj.edu.pl

Członek Zarządu: prof. dr hab. Tomasz Gosiewski, tomasz.gosiewski@uj.edu.pl

Członek Zarządu: dr Paweł Krzyściak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr Zbigniew Poteć

Członek K.R.: dr hab. Agnieszka Gniadek

Członek K.R.: mgr Elżbieta Staszków, elzbieta.staszkow@gmail.com

 

dr n. farm. Anna Białecka, bialecka.ania@gmail.com

Dr Anna Białecka jest absolwentką Wydziału Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Farmacja Kliniczna. Pracę doktorską dotyczącą Immunogenności drobnoustrojów z rodzaju Propionibacterium obroniła na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. W latach 1982-1990 pracowała w Instytucie Mikrobiologii Collegium Medicum UJ. Od roku 1991 kieruje wspólnie z dr Andrzejem Kasprowiczem Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra w Krakowie.

Dr Anna Białecka jest Członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, specjalistą w zakresie mikrobiologii oraz w zakresie zdrowia publicznego. Posiada szereg certyfikatów z zakresu badań lekowrażliwości i mechanizmów oporności m.in.: „Antimicrobial Resistance in Bacteria; Basis and Laboratory Detection”. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu standardów leczenia dla lekarzy, jest wykładowcą Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków pod patronatem Ministra Zdrowia. Jest promotorem wielu prac dyplomowych. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych oraz wydanej w 2013 roku pod patronatem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych książki: „Atlas stopni czystości pochwy”.

Zainteresowania naukowe: rola drobnoustrojów w  bakteryjnych zakażeniach skóry (acne, furunculosis), zakażenia dróg oddechowych (Haemophilus), analiza mechanizmów patogenności drobnoustrojów oraz standaryzacja metod oznaczania lekowrażliwości.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od wielu lat. Współorganizowała XXII Zjazd PTM w Krakowie w 1992 r. oraz liczne konferencje i sympozja naukowe w Oddziale krakowskim. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Sekretarza Oddziału.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.