Kontakt


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

Tel: 22 116 61 05
e-mail ptm.zmf@wum.edu.pl

Pani Monika Kucharska

Sekretarz PTM: dr hab. Agnieszka E. Laudy, alaudy@wp.pl
Prezes PTM: prof. dr hab. Stefan Tyski, s.tyski@nil.gov.pl

NIP: 521-11- 21-855
Regon: 000810408
KRS: 0000006649

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta PTM: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

Administratorem Pani/Pana danych osobowych dobrowolnie podanych w niniejszym formularzu kontaktowym  jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, KRS 0000006649 (dalej: PTM).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
tj. w naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na umożliwieniu nam kontaktu z Panią/Panem.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na kierowane do nas poprzez formularz kontaktowy pytanie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Pani/Pana dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym takim jak podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT.

Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.