Kontakt


Biuro Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
ul. Banacha 1 b
02-097 Warszawa
WUM Budynek CePT

Tel: 22 116 61 77
Fax: 22 116 61 96
e-mail ptm.zmf@wum.edu.pl

Pani Karolina Pawłowska

Sekretarz PTM: dr Agnieszka E. Laudy, alaudy@wp.pl
Prezes PTM: prof. dr hab. Stefan Tyski, s.tyski@nil.gov.pl

NIP: 521-11- 21-855
Regon: 000810408
KRS: 0000006649

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta PTM: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

 
Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.