Kontakt


Biuro Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
ul. Banacha 1 b
02-097 Warszawa
WUM Budynek CePT

Tel: 22 116 61 05
Fax: 22 116 61 96
e-mail ptm.zmf@wum.edu.pl

Pani Monika Kucharska

Sekretarz PTM: dr hab. Agnieszka E. Laudy, alaudy@wp.pl
Prezes PTM: prof. dr hab. Stefan Tyski, s.tyski@nil.gov.pl

NIP: 521-11- 21-855
Regon: 000810408
KRS: 0000006649

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta PTM: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

Administratorem Pani/Pana danych osobowych dobrowolnie podanych w niniejszym formularzu kontaktowym  jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Stefana Banacha 1B, 02-097, Warszawa, KRS 0000006649 (dalej: PTM).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
tj. w naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na umożliwieniu nam kontaktu z Panią/Panem.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na kierowane do nas poprzez formularz kontaktowy pytanie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Pani/Pana dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym takim jak podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT.

Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.