Komitet organizacyjny


Honorowy Przewodniczący:  Andrzej Kasprowicz

Przewodniczący:  Jacek Międzobrodzki

Wiceprzewodniczący: Małgorzata Bulanda

Członkowie:

Anna Białecka

Małgorzata Biernat-Sudolska

Agnieszka Gniadek

Tomasz Gosiewski

Maja Kosecka – Strojek

Paweł Krzyściak

Klaudia Lisowska

Agata Pietrzyk

Zbigniew Poteć

Magdalena Skóra

Agnieszka Sroka-Oleksiak

Elżbieta Staszków

Sława Szostek

Katarzyna Talaga – Ćwiertnia

Barbara Zawilińska

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.