Komitet organizacyjny


Honorowy Przewodniczący:  Andrzej Kasprowicz

Przewodniczący:  Jacek Międzobrodzki

Wiceprzewodniczący: Małgorzata Bulanda

Członkowie:

Anna Białecka

Małgorzata Biernat-Sudolska

Agnieszka Gniadek

Tomasz Gosiewski

Maja Kosecka – Strojek

Paweł Krzyściak

Klaudia Lisowska

Agata Pietrzyk

Zbigniew Poteć

Magdalena Skóra

Agnieszka Sroka-Oleksiak

Elżbieta Staszków

Sława Szostek

Katarzyna Talaga – Ćwiertnia

Barbara Zawilińska

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.