Lista


 

Członek Srebrny

 

od 12.09.2017

Firma została założona w roku 1923. M.J. Osborn – założyciel firmy – dostrzegł potrzebę stworzenia oferty, która łączyłaby w sobie wysokiej jakości produkty z profesjonalnymi usługami. Na całym świecie misją Ecolab jest niesienie pomocy Klientom w zakresie czystości i bezpieczeństwa, dając im pewność, że wszelkie publiczne wymagania w zakresie higieny zostaną spełnione.


 

Członek Zwyczajny

 

od 19.09.2017

Firma wiodąca na światowym rynku nauk przyrodniczych dostawcą: rozwiązań i usług niezbędnych do przeprowadzenia badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej i farmaceutycznej.

 


Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.