Komitet naukowy


Przewodniczący: Prof. dr hab. Stefan Tyski

Członkowie:

Prof. dr hab. Wiesław Barabasz

Prof. dr hab. Alicja Budak

Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

Dr hab. Tomasz Gosiewski

Prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak

Prof. dr hab. Anna Macura

Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

Prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot

Dr hab. Barbara Zawilińska

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.