Członkowie honorowi


KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Cześć Ich Pamięci 

 1. Kazimierz Bassalik
 2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
 3. Juliusz Bril
 4. Odo Feliks Bujwid
 5. Jan Chomiczewski
 6. Antoni J. Furowicz
 7. Ludwik Hirszfeld
 8. Andrzej Kasprowicz
 9. Helena Krzemieniewska
 10. Józef Kubica
 11. Włodzimierz Kuryłowicz
 12. Zdzisław Larski
 13. Tadeusz Lachowicz
 14. Stanisław Legeżyński
 15. Irena Lipska
 16. Henryk Meisel
 17. Edmunt Mikulaszek
 18. Maria Morzycka
 19. Maria Krystyna Pietkiewicz
 20. Feliks Przesmycki
 21. Zdzisław Przybyłkiewicz
 22. Ludwik Rajchman
 23. Danuta Rogala-Zawada
 24. Adam Skurski
 25. Zygmunt Szymanowski
 26. Stefan Ślopek
 27. Alfred Trawiński
 28. Marian Truszczyński
 29. Jadwiga Ziemięcka

AKTUALNI KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 • prof. dr hab. Maria Bielecka
 • prof. dr hab. Wiesław Deptuła
 • prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska
 • prof. dr hab. Janusz Galiński
 • prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
 • prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 • prof. dr hab. Marek Jagielski
 • prof. dr hab. Stanisław Kałużewski
 • prof. dr hab. Mirosław Łuczak
 • prof. dr hab. Jerzy Mierzejewski
 • prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
 • dr med. Alfred Samet
 • prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
 • prof. dr hab. Zofia Tynecka
 • prof. dr hab. Maria L. Zaremba
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.