Członkowie honorowi


KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 1. Kazimierz Bassalik
 2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
 3. Juliusz Bril
 4. Odo Feliks Bujwid
 5. Jan Chomiczewski
 6. Antoni J. Furowicz
 7. Ludwik Hirszfeld
 8. Helena Krzemieniewska
 9. Włodzimierz Kuryłowicz
 10. Zdzisław Larski
 11. Tadeusz Lachowicz
 12. Stanisław Legeżyński
 13. Irena Lipska
 14. Henryk Meisel
 15. Edmunt Mikulaszek
 16. Maria Morzycka
 17. Maria Krystyna Pietkiewicz
 18. Feliks Przesmycki
 19. Zdzisław Przybyłkiewicz
 20. Ludwik Rajchman
 21. Danuta Rogala-Zawada
 22. Adam Skurski
 23. Zygmunt Szymanowski
 24. Stefan Ślopek
 25. Alfred Trawiński
 26. Jadwiga Ziemięcka

AKTUALNI KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 • prof. dr hab. Maria Bielecka
 • prof. dr hab. Wiesław Deptuła
 • prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska
 • prof. dr hab. Janusz Galiński
 • prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
 • prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 • prof. dr hab. Marek Jagielski
 • prof. dr hab. Stanisław Kałużewski
 • dr n. przyr. Andrzej Kasprowicz
 • prof. dr hab. Józef Kubica
 • prof. dr hab. Mirosław Łuczak
 • prof. dr hab. Jerzy Mierzejewski
 • prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
 • dr med. Alfred Samet
 • prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
 • prof. dr hab. Marian Truszczyński
 • prof. dr hab. Zofia Tynecka
 • prof. dr hab. Maria L. Zaremba
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.