Członkowie honorowi


KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 1. Kazimierz Bassalik
 2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
 3. Juliusz Bril
 4. Odo Feliks Bujwid
 5. Jan Chomiczewski
 6. Antoni J. Furowicz
 7. Ludwik Hirszfeld
 8. Helena Krzemieniewska
 9. Józef Kubica
 10. Włodzimierz Kuryłowicz
 11. Zdzisław Larski
 12. Tadeusz Lachowicz
 13. Stanisław Legeżyński
 14. Irena Lipska
 15. Henryk Meisel
 16. Edmunt Mikulaszek
 17. Maria Morzycka
 18. Maria Krystyna Pietkiewicz
 19. Feliks Przesmycki
 20. Zdzisław Przybyłkiewicz
 21. Ludwik Rajchman
 22. Danuta Rogala-Zawada
 23. Adam Skurski
 24. Zygmunt Szymanowski
 25. Stefan Ślopek
 26. Alfred Trawiński
 27. Jadwiga Ziemięcka

AKTUALNI KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 • prof. dr hab. Maria Bielecka
 • prof. dr hab. Wiesław Deptuła
 • prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska
 • prof. dr hab. Janusz Galiński
 • prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
 • prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 • prof. dr hab. Marek Jagielski
 • prof. dr hab. Stanisław Kałużewski
 • dr n. przyr. Andrzej Kasprowicz
 • prof. dr hab. Mirosław Łuczak
 • prof. dr hab. Jerzy Mierzejewski
 • prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
 • dr med. Alfred Samet
 • prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
 • prof. dr hab. Marian Truszczyński
 • prof. dr hab. Zofia Tynecka
 • prof. dr hab. Maria L. Zaremba
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.