Członkowie honorowi


KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Cześć Ich Pamięci 

 1. Kazimierz Bassalik
 2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
 3. Juliusz Bril
 4. Odo Feliks Bujwid
 5. Jan Chomiczewski
 6. Danuta Dzierżanowska
 7. Antoni J. Furowicz
 8. Ludwik Hirszfeld
 9. Andrzej Kasprowicz
 10. Helena Krzemieniewska
 11. Józef Kubica
 12. Włodzimierz Kuryłowicz
 13. Zdzisław Larski
 14. Tadeusz Lachowicz
 15. Stanisław Legeżyński
 16. Irena Lipska
 17. Henryk Meisel
 18. Edmunt Mikulaszek
 19. Maria Morzycka
 20. Maria Krystyna Pietkiewicz
 21. Feliks Przesmycki
 22. Zdzisław Przybyłkiewicz
 23. Ludwik Rajchman
 24. Danuta Rogala-Zawada
 25. Adam Skurski
 26. Zygmunt Szymanowski
 27. Stefan Ślopek
 28. Alfred Trawiński
 29. Marian Truszczyński
 30. Jadwiga Ziemięcka

AKTUALNI KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 • prof. dr hab. Maria Bielecka
 • prof. dr hab. Wiesław Deptuła
 • prof. dr hab. Janusz Galiński
 • prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
 • prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 • prof. dr hab. Marek Jagielski
 • prof. dr hab. Stanisław Kałużewski
 • prof. dr hab. Mirosław Łuczak
 • prof. dr hab. Jerzy Mierzejewski
 • prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
 • dr med. Alfred Samet
 • prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
 • prof. dr hab. Zofia Tynecka
 • prof. dr hab. Maria L. Zaremba
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.