Członkowie honorowi


KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Cześć Ich Pamięci 

 1. Kazimierz Bassalik
 2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
 3. Juliusz Bril
 4. Odo Feliks Bujwid
 5. Jan Chomiczewski
 6. Danuta Dzierżanowska
 7. Antoni J. Furowicz
 8. Ludwik Hirszfeld
 9. Stanisław Kałużewski
 10. Andrzej Kasprowicz
 11. Helena Krzemieniewska
 12. Józef Kubica
 13. Włodzimierz Kuryłowicz
 14. Zdzisław Larski
 15. Tadeusz Lachowicz
 16. Stanisław Legeżyński
 17. Irena Lipska
 18. Henryk Meisel
 19. Edmunt Mikulaszek
 20. Maria Morzycka
 21. Maria Krystyna Pietkiewicz
 22. Feliks Przesmycki
 23. Zdzisław Przybyłkiewicz
 24. Ludwik Rajchman
 25. Danuta Rogala-Zawada
 26. Adam Skurski
 27. Zygmunt Szymanowski
 28. Stefan Ślopek
 29. Alfred Trawiński
 30. Marian Truszczyński
 31. Zofia Tynecka
 32. Maria L. Zaremba
 33. Jadwiga Ziemięcka

AKTUALNI KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć

prof. dr hab. Maria Bielecka

prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

prof. dr hab. Wiesław Deptuła

prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz

prof. dr hab. Janusz Galiński

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska

prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba

prof. dr hab. Waleria Hryniewicz

prof. dr hab. Marek Jagielski

prof. dr hab. Wiesław Kaca

prof. dr hab. Mirosław Łuczak

prof. dr hab. Jerzy Mierzejewski

dr Zbigniew Poteć

prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska

dr med. Alfred Samet

prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz

prof. dr hab. Barbara Zawilińska

prof. dr hab. Zofia Zwolska

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.