Browsing category Aktualności Oddziału terenowego PTM w Poznaniu

Spotkanie Naukowe-Poznań, 27 maja 2022


Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 27 maja 2022 o godzinie 13:00 w budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

Wykład wygłosi

prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt –

Udział mikrobioty jelitowej w kształtowaniu odpowiedzi na immunoterapię czerniaka z zastosowaniem inhibitorów PD-1/PDL1

Spotkanie naukowe Oddziału terenowego PTM w Poznaniu, 12.04.2019


Zapraszamy do udziału w spotkaniu naukowym Poznańskiego Oddziału Terenowego PTM, które odbędzie się 12 kwietnia 2019 (piątek) o godz. 13 w budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

Wykład „Streptococcus agalactiae jako czynnik etiologiczny zakażeń
u noworodków i osób starszych
” wygłosi dr inż. Dorota Kamińska z Katedry i Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Poznaniu.Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.