Bieżące informacje z ZG PTM


2024

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists

II kwartał

[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists

I kwartał

[PDF]

2023

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
IV kwartał

[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
III kwartał
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
II kwartał
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
I kwartał
[PDF]

2022

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2022;71(4):625–628.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2022;71(3):473–477.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2022;71(2):293-298.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2022;71(1):131-138.
[PDF]

2021

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2021;70(4):537-540.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2021;70(3):415-418.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2021;70(2):289–293.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2021;70(1):137-139.
[PDF]

2020

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2020;69(4):519–522.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2020;69(3):385-387.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2020;69(2):239-245.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2020;69(1):127-129.
[PDF]

2019

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2019;68(4):575-580.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2019;68(3):391-397.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2019;68(2):285–290.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2019;68(1):145–148.
[PDF]

2018

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2018;67(4):543–548.
[PDF]

FEMS Council 2018 LETTER
Pol J Microbiol. 2018;67(3):395.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2018;67(3):389–395.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2018;67(2):245-249.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2018;67(1):121-126.
[PDF]

2017

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2017;66(4):555-558.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2017;66(3):411-415.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2017;66(2):287-294.
[PDF]

INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS of Polish Society of Microbiologists
Pol J Microbiol. 2017;66(1):135-144.
[PDF]

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.