Oddział Terenowy w Łodzi


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Łodzi
Dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Biologii Bakterii
Ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
e-mail: agnieszka.torzewska@biol.uni.lodz.pl

V-ce przewodnicząca: dr hab. inż. Justyna Szulc
Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
e-mail: justyna.szulc@p.lodz.pl

Sekretarz: dr hab. Dominika Drzewiecka
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Biologii Bakterii
Ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
e-mail: dominika.drzewiecka@biol.uni.lodz.pl

Członek Zarządu: prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
e-mail: katarzyna.slizewska@p.lodz.pl

Członek Zarządu: dr n. farm. Paweł Lisiecki
Uniwersytet Medyczny
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
e-mail: pawel.lisiecki@umed.lodz.pl

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr Marcin Włodarczyk, e-mail: marcin.wlodarczyk@biol.uni.lodz.pl
Członek K.R.: prof. dr hab. n. farm. Eligia M. Szewczyk, e-mail: eligia.szewczyk@uni.lodz.pl

 

wersja pdf

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.