Program naukowy


Piątek 22.09.2017

 17.00–17.30    Uroczyste Otwarcie Konferencji

 

17.30-17.50    ,,90 lat Towarzystwa Mikrobiologów w Polsce” Prof. Jacek Międzobrodzki

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

17.50-18.10     „Odo Feliks Kazimierz Bujwid – wybitny polski Bakteriolog” Prof. Małgorzata Bulanda

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

18.10-18.30    ,,PTM dziś i jutro” Prof. Stefan Tyski

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowy Instytut Leków

 

18.30-19.00    Przerwa kawowa

 

19.00-19.30    ,,Antybiotykooporność – kto wygra ten wyścig?” Prof. Waleria Hryniewicz

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków

 

19.30-20.00    „Mobilom bakterii wczoraj i dziś” Prof. Dariusz Bartosik

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

 

20.00-22.00    Koktajl powitalny


Sobota 23.09.2017

 

09.00-09.30    „Wczoraj Candida albicans, dzisiaj Candida glabrata, a jutro … – dokąd zmierza mykologia lekarska?” Dr hab. Ewa Swoboda-Kopeć

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

09.30-10.00    „Techniki „omics” w diagnostyce biodeterioracji obiektów dziedzictwa kulturowego” Prof. Beata Gutarowska

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka

 

10.00-10.30    „Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności o małym stopniu przetworzenia”
Prof. Katarzyna Czaczyk

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

10.30-11.30    Przerwa kawowa i sesja posterowa

 

11.30-12.00   „Ryzosferowe i endofityczne bakterie jako narzędzia wspomagania fitoremediacji”
Prof. Zofia Piotrowska-Seget

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski

 

12.00-12.30    „Wkład mikrobiologii weterynaryjnej w budowę idei współczesnego zdrowia”
Prof. Marian Binek

Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

12.30-13.00    ,,Wczesne etapy zakażenia wirusowego: badania podstawowe vs. nowe strategie terapeutyczne” Prof. Krzysztof Pyrć

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

13.00-13.30    Podsumowanie sesji posterowej i wykładów, zamknięcie części naukowej

 

13.30-15.00    Lunch

 

15.00-19.00    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTM

 

19.30-22.00    Kolacja


Postery można zawiesić od godziny 16 w piątek 22.09.2017 w sali seminaryjnej II piętro w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33.

Sesja posterowa dotycząca historii oddziałów terenowych PTM

SESJA POSTEROWA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TEMATYCZNE

 

Program do pobrania: Program naukowy Konferencji 90 lat PTM

 

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.