Program naukowy


Piątek 22.09.2017

 17.00–17.30    Uroczyste Otwarcie Konferencji

 

17.30-17.50    ,,90 lat Towarzystwa Mikrobiologów w Polsce” Prof. Jacek Międzobrodzki

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

17.50-18.10     „Odo Feliks Kazimierz Bujwid – wybitny polski Bakteriolog” Prof. Małgorzata Bulanda

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

18.10-18.30    ,,PTM dziś i jutro” Prof. Stefan Tyski

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowy Instytut Leków

 

18.30-19.00    Przerwa kawowa

 

19.00-19.30    ,,Antybiotykooporność – kto wygra ten wyścig?” Prof. Waleria Hryniewicz

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków

 

19.30-20.00    „Mobilom bakterii wczoraj i dziś” Prof. Dariusz Bartosik

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

 

20.00-22.00    Koktajl powitalny


Sobota 23.09.2017

 

09.00-09.30    „Wczoraj Candida albicans, dzisiaj Candida glabrata, a jutro … – dokąd zmierza mykologia lekarska?” Dr hab. Ewa Swoboda-Kopeć

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

09.30-10.00    „Techniki „omics” w diagnostyce biodeterioracji obiektów dziedzictwa kulturowego” Prof. Beata Gutarowska

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka

 

10.00-10.30    „Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności o małym stopniu przetworzenia”
Prof. Katarzyna Czaczyk

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

10.30-11.30    Przerwa kawowa i sesja posterowa

 

11.30-12.00   „Ryzosferowe i endofityczne bakterie jako narzędzia wspomagania fitoremediacji”
Prof. Zofia Piotrowska-Seget

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski

 

12.00-12.30    „Wkład mikrobiologii weterynaryjnej w budowę idei współczesnego zdrowia”
Prof. Marian Binek

Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

12.30-13.00    ,,Wczesne etapy zakażenia wirusowego: badania podstawowe vs. nowe strategie terapeutyczne” Prof. Krzysztof Pyrć

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

13.00-13.30    Podsumowanie sesji posterowej i wykładów, zamknięcie części naukowej

 

13.30-15.00    Lunch

 

15.00-19.00    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTM

 

19.30-22.00    Kolacja


Postery można zawiesić od godziny 16 w piątek 22.09.2017 w sali seminaryjnej II piętro w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33.

Sesja posterowa dotycząca historii oddziałów terenowych PTM

SESJA POSTEROWA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TEMATYCZNE

 

Program do pobrania: Program naukowy Konferencji 90 lat PTM

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.