Oddział Terenowy w Gdańsku


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Gdańsku

dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG,

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej, 

G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

beakrawc@pg.gda.pl

Pracownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii (dawniej Katedra Mikrobiologii), na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej od roku 1991 (obecnie pełniąca obowiązki Kierownika Katedry). Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia (1997). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia uzyskała w 2009 r. W 2012 r – otrzymała stypendium i odbyła staż naukowy w University of the Mediterranean, Faculty of Medicine of Marseilles, Francja, jako profesor wizytujący. Od 2016 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego PG. Współpraca naukowa z Meharry Medical College, Nashville, USA. Kierownik w czterech projektach badawczych MNISW, w ośmiu projektach – główny wykonawca oraz realizator w projekcie w ramach Centrum Transferu Technologii „Inkubator Innowacyjności”. Promotor 52 prac magisterskich i inżynierskich. Promotor w 1 przewodzie doktorskim zakończonym; promotor w 2 otwartych, 1 – bez otwartego przewodu doktorskiego (opiekun). Według Web of Science: 39 publikacji, suma cytowań 268; indeks Hirscha 10, współautor 5 podręczników akademickich i skryptów.

Zainteresowania zawodowe: diagnostyka molekularna w mikrobiologii, epidemiologia molekularna, biotechnologia, konstrukcja nowych molekularnych testów diagnostycznych do wykrywania, identyfikacji oraz typowania genetycznego drobnoustrojów, nowe natywne i modyfikowane polimerazy DNA jako narzędzia w reakcji PCR, analiza czynników wirulencji.

Działalność w PTM od 2001 roku. 2008 -2012 sekretarz Oddziału Gdańsk PTM, od 2012 – przewodnicząca Oddziału Gdańsk PTM.

 

Zastępca przewodniczącego – dr Jolanta Komarnicka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, komar@gumed.edu.pl

Sekretarz – dr inż. Marta Wanarska

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej,

G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,

Członek Zarządu – dr Marek Bronk

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, email: msb@gumed.edu.pl

Członek Zarządu – dr inż. Anna Brillowska-Dąbrowska

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej,

G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, annbrill@pg.gda.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – dr Alicja Nowak-Zaleska

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biologii, Ekologii i Medycyny,

Kazimierza Górskiego, 80-336 Gdańsk, azaleska@awf.gda.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Bartosz Rybak

Członek Komisji Rewizyjnej – dr hab. med. Tomasz Jarzębowski

wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.