Oddział Terenowy w Gdańsku


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Gdańsku

   dr hab. med. Katarzyna Garbacz, prof. GUMed
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej
Ul. Dębowa 25, 80-204 Gdańsk
e-mail: katarzyna.garbacz@gumed.edu.pl

V-ce przewodnicząca: dr hab. med. Lidia Piechowicz, prof. GUMed
Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, ul. Dębowa 25, 80-204 Gdańsk
e-mail: lidia.piechowicz@gumed.edu.pl

Sekretarz: dr Bartosz Rybak
Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Toksykologii Środowiska, ul. Dębowa 23 A, 80-204 Gdańsk
e-mail: bartosz.rybak@gumed.edu.pl

Członek: lek med. Jolanta Komarnicka
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkomar@gumed.edu.pl

Członek: dr hab. Beata Krawczyk, prof. PG
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl

Komisja Rewizyjna

dr Marta Katkowska, e-mail: marta.katkowska@gumed.edu.pl

dr Ewa Kotlarska, e-mail: ekotlarska@iopan.pl

dr Monika Kurpas, e-mail: monika.kurpas@gumed.edu.pl

wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.