Oddział Terenowy w Gdańsku


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Gdańsku

dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG,

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej, 

G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

beakrawc@pg.gda.pl

Pracownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii (dawniej Katedra Mikrobiologii), na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej od roku 1991 (obecnie pełniąca obowiązki Kierownika Katedry). Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia (1997). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia uzyskała w 2009 r. W 2012 r – otrzymała stypendium i odbyła staż naukowy w University of the Mediterranean, Faculty of Medicine of Marseilles, Francja, jako profesor wizytujący. Od 2016 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego PG. Współpraca naukowa z Meharry Medical College, Nashville, USA. Kierownik w czterech projektach badawczych MNISW, w ośmiu projektach – główny wykonawca oraz realizator w projekcie w ramach Centrum Transferu Technologii „Inkubator Innowacyjności”. Promotor 52 prac magisterskich i inżynierskich. Promotor w 1 przewodzie doktorskim zakończonym; promotor w 2 otwartych, 1 – bez otwartego przewodu doktorskiego (opiekun). Według Web of Science: 39 publikacji, suma cytowań 268; indeks Hirscha 10, współautor 5 podręczników akademickich i skryptów.

Zainteresowania zawodowe: diagnostyka molekularna w mikrobiologii, epidemiologia molekularna, biotechnologia, konstrukcja nowych molekularnych testów diagnostycznych do wykrywania, identyfikacji oraz typowania genetycznego drobnoustrojów, nowe natywne i modyfikowane polimerazy DNA jako narzędzia w reakcji PCR, analiza czynników wirulencji.

Działalność w PTM od 2001 roku. 2008 -2012 sekretarz Oddziału Gdańsk PTM, od 2012 – przewodnicząca Oddziału Gdańsk PTM.

 

Zastępca przewodniczącego – dr Jolanta Komarnicka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, komar@gumed.edu.pl

Sekretarz – dr inż. Marta Wanarska

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej,

G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,

Członek Zarządu – dr Marek Bronk

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, email: msb@gumed.edu.pl

Członek Zarządu – dr inż. Anna Brillowska-Dąbrowska

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej,

G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, annbrill@pg.gda.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – dr Alicja Nowak-Zaleska

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biologii, Ekologii i Medycyny,

Kazimierza Górskiego, 80-336 Gdańsk, azaleska@awf.gda.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Bartosz Rybak

Członek Komisji Rewizyjnej – dr hab. med. Tomasz Jarzębowski

wersja pdf

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.