Oddział Terenowy w Bydgoszczy


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Bydgoszczy

dr n. med. Alicja Sękowska,

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu asekowska@cm.umk.pl

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej pracy zawodowej związana była z Akademią Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Państwowym Szpitalem Klinicznym im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jako starszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. W 2011 roku uzyskała specjalizację z mikrobiologii medycznej. Od 2003 roku prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Była kierownikiem czterech kursów specjalizacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji naukowych.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr Alicji Sękowskiej to: czynniki wirulencji i zakażenia bakteriami (głównie pałeczkami z rodzajów Klebsiella i Raoultella) oraz mechanizmy oporności bakterii Gram-ujemnych na antybiotyki.

Była współorganizatorem XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz czterech ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. W 2016 roku otrzymała nagrodę KIDL „Zasłużony diagnosta”. Od kilkunastu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącej PTM Oddział w Bydgoszczy.

Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Mikucka
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 34 81 / 52 585 4047
e-mail: a.mikucka@cm.umk.pl

Sekretarz:dr inż. Krzysztof Skowron
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 38 38, kom. 512 210 245
e-mail: ptm.bydgoszcz@wp.pl

Członek Zarządu: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. UKW
Katedra Fizjologii i Toksykologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 193 / 52 34 19 290
e-mail: twarmag@ukw.edu.pl

Członek Zarządu: dr n. med. Aleksander Deptuła
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 36 73 / 52 585 4047
e-mail: a.deptula@cm.umk.pl


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 36 73 / 52 585 4047
e-mail: j.kwiecinska@cm.umk.pl

Sekretarz: dr n. med. Patrycja Zalas-Więcek
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 35 01 / 52 585 4047
e-mail: p.zalas@cm.umk.pl

Członek: dr hab. Henryka Lassa
Laboratorium Badanie Mleka
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 730 564 639
e-mail: lassa.henryka@gmail.com


wersja pdf

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.