Oddział Terenowy w Bydgoszczy


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Bydgoszczy

dr n. med. Alicja Sękowska,

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu asekowska@cm.umk.pl

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej pracy zawodowej związana była z Akademią Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Państwowym Szpitalem Klinicznym im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jako starszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. W 2011 roku uzyskała specjalizację z mikrobiologii medycznej. Od 2003 roku prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Była kierownikiem czterech kursów specjalizacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji naukowych.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr Alicji Sękowskiej to: czynniki wirulencji i zakażenia bakteriami (głównie pałeczkami z rodzajów Klebsiella i Raoultella) oraz mechanizmy oporności bakterii Gram-ujemnych na antybiotyki.

Była współorganizatorem XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz czterech ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. W 2016 roku otrzymała nagrodę KIDL „Zasłużony diagnosta”. Od kilkunastu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącej PTM Oddział w Bydgoszczy.

Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Mikucka
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 34 81 / 52 585 4047
e-mail: a.mikucka@cm.umk.pl

Sekretarz:dr inż. Krzysztof Skowron
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 38 38, kom. 512 210 245
e-mail: ptm.bydgoszcz@wp.pl

Członek Zarządu: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. UKW
Katedra Fizjologii i Toksykologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 193 / 52 34 19 290
e-mail: twarmag@ukw.edu.pl

Członek Zarządu: dr n. med. Aleksander Deptuła
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 36 73 / 52 585 4047
e-mail: a.deptula@cm.umk.pl


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 36 73 / 52 585 4047
e-mail: j.kwiecinska@cm.umk.pl

Sekretarz: dr n. med. Patrycja Zalas-Więcek
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 35 01 / 52 585 4047
e-mail: p.zalas@cm.umk.pl

Członek: dr hab. Henryka Lassa
Laboratorium Badanie Mleka
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 730 564 639
e-mail: lassa.henryka@gmail.com


wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.