Oddział Terenowy w Bydgoszczy


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Bydgoszczy

                                                              dr n med. Agnieszka Mikucka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
e-mail: a.mikucka@cm.umk.pl

ptm.bydgoszcz@wp.pl

V-ce Przewodnicząca: dr n. med. Alicja Sękowska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
e-mail: asekowska@cm.umk.pl

Sekretarz dr n. med. Tomasz Bogiel, bogiel.tomasz@wp.pl

Członek Zarządu: dr hab. n. med. Aleksander Deptuła
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
e-mail: a.deptula@cm.umk.pl

Członek Zarządu: mgr Grażyna Misiak

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr n. med. Anna Michalska, e-mail: annamichalska@cm.umk.pl

Członek K.R.: mgr Dorota Krawiecka, e-mail: dokr@esculap.pl

Członek K.R.: mgr Katarzyna Pomiankiewicz, e-mail: kasia.pomiankiewicz@wp.pl


wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.