Oddział Terenowy w Białymstoku


Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Białymstoku
Prof. dr hab.Robert Bucki

                                                          Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
                                       Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej
                                                     ul. A. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
                                                              e-mail: buckirobert@gmail.com

V-ce przewodnicząca: prof. dr hab. Izabela Święcicka
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, Zakład Mikrobiologii, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok
e-mail: izabelas@uwb.edu.pl

Sekretarz: dr hab. Krzysztof Fiedoruk
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, ul. A. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
e-mail: krzysztof.fiedoruk@umwb.edu.pl

Członek Zarządu: dr hab. Piotr Wieczorek
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok
e-mail: piowie@umb.edu.pl

Członek Zarządu: mgr Sławomir Pabich
Pracownia Mikrobiologii „OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku”, ul. Gołdapska 1,
19-400 Olecko
e-mail: pabichs@interia.pl
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Bajguz
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Legionowa 8,l 15-099 Białystok
e-mail: agnieszka.bajguz@gmail.com

Sekretarz: dr n. med. Urszula Wnorowska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej
ul. A. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
e-mail: u.wnorowska@gmail.com

Członek K.R.: mgr Karol Kuliś
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
e-mail: kuliskarol97@gmail.com

wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.