Oddział Terenowy w Białymstoku


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Białymstoku
dr n. med. Tamara Daniluk, tamara.daniluk@umwb.edu.pl,

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który ukończyła w 1993 roku uzyskując tytuł lekarza. Od maja 1994 roku pracuje w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2001 roku uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie mikrobiologii, a w 2004 stopień doktora nauk medycznych Kierownik ukończonych specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej dwóch rezydentów – lekarzy; czynny udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej dla lekarzy ubiegających się o etaty rezydenckie oraz w pracach Komisji Egzaminacyjnych na I˚ z mikrobiologii. Prowadzenie szkoleń podyplomowych indywidualnych dla lekarzy różnych specjalności oraz mikrobiologów. Jest autorem lub współautorem 28 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF około 15, indeks Hirscha wynosi 7. Jest współwykonawcą w grancie NCN na lata 2016-2018 oraz kierownikiem i wykonawcą licznych prac statutowych.

Od 1994 roku jest członkiem Izby Lekarskiej a od 2003 roku członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Do głównych zainteresowań mikrobiologicznych dr Tamary Daniluk  należą: zakażenia bakteryjne i grzybicze, epidemiologia i badania lekooporności Gram–ujemnych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczek niefermentujących z uwzględnieniem mechanizmów warunkujących oporność.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 22 lat. W latach 2000-2008 była wiceprzewodniczącą Zarządu PTM – Oddziału w Białymstoku, od 2009 roku pełni funkcje Przewodniczącej Oddziału PTM.

wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.