Oddział Terenowy w Białymstoku


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Białymstoku
dr n. med. Tamara Daniluk, tamara.daniluk@umwb.edu.pl,

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który ukończyła w 1993 roku uzyskując tytuł lekarza. Od maja 1994 roku pracuje w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2001 roku uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie mikrobiologii, a w 2004 stopień doktora nauk medycznych Kierownik ukończonych specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej dwóch rezydentów – lekarzy; czynny udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej dla lekarzy ubiegających się o etaty rezydenckie oraz w pracach Komisji Egzaminacyjnych na I˚ z mikrobiologii. Prowadzenie szkoleń podyplomowych indywidualnych dla lekarzy różnych specjalności oraz mikrobiologów. Jest autorem lub współautorem 28 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF około 15, indeks Hirscha wynosi 7. Jest współwykonawcą w grancie NCN na lata 2016-2018 oraz kierownikiem i wykonawcą licznych prac statutowych.

Od 1994 roku jest członkiem Izby Lekarskiej a od 2003 roku członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Do głównych zainteresowań mikrobiologicznych dr Tamary Daniluk  należą: zakażenia bakteryjne i grzybicze, epidemiologia i badania lekooporności Gram–ujemnych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczek niefermentujących z uwzględnieniem mechanizmów warunkujących oporność.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 22 lat. W latach 2000-2008 była wiceprzewodniczącą Zarządu PTM – Oddziału w Białymstoku, od 2009 roku pełni funkcje Przewodniczącej Oddziału PTM.

wersja pdf

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.