Browsing category Konferencje krajowe

Majowe spotkanie krakowskiego OT PTM 17.05.2024


Zarząd Krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na majową konferencje „Możliwości diagnostyczne w zakażeniach przenoszonych drogą płciową”, która odbędzie się po raz pierwszy w formie hybrydowej !!!

17 maja 2024 (piątek) o godz. 12:00

w Auli Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, ul. Sławkowska 17, I p.

Tym razem obowiązuje rejestracja uczestników, która będzie aktywna do 16.05.2024.

Formularz rejestracji https://ptm.twojewydarzenie.online/

Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

FEMS Summer School for Postdocs 2024 – pełne finansowanie od PTM!


Zgodnie z Uchwałą 16-2024 ZG PTM z 25.03.2024 r. PTM zapewnia pełne finansowanie uczestnictwa w „FEMS Summer Schools for Postdocs” członkom PTM, będących w Stowarzyszeniu co najmniej przez 2 lata, którzy zostaną zakwalifikowani przez FEMS do udziału w Szkole Letniej Federacji.

Aplikacje można składać do 31 marca!

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa „MICROBS” 7 czerwca 2024 r. (online)


Celem Konferencji jest przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:

– archeony,
– bakterie,
– drożdże,
– grzyby,
– mikroalgi,
– oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. inż. Iwona Gientka, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Tomasz Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr n. farm. Anna Biernasiuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Monika Marek-Kozaczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr inż. Jadwiga Stankiewicz (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Prosimy o rejestrację oraz zgłaszanie tytułów i abstraktów do 12 marca 2024 r. Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://microbs.fundacja-tygiel.pl/

XIII Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów 5 lutego 2024 ONLINE


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów!

📆 Data: 5 lutego 2024

🕒 Godzina: 16:00

👩‍💻 Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Za udział w konferencji przysługują 2 pkt. edukacyjne diagnostom i 4 pkt. edukacyjne lekarzom

👉 Bezpłatna rejestracja: https://webinar-med.pl/osme/

konferencja „Akademia kontroli zakażeń” 7-9 marca 2024, łódź


W dniach 7-9 marca 2024 r. w Łodzi odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Akademia Kontroli Zakażeń”.

Wydarzenie uświetni jubileuszowy zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, które obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności.

Rejestracja trwa: www.akademiazakazen.pl

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.