Browsing category Konferencje krajowe

Spotkanie Naukowe-Poznań, 27 maja 2022


Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 27 maja 2022 o godzinie 13:00 w budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

Wykład wygłosi

prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt –

Udział mikrobioty jelitowej w kształtowaniu odpowiedzi na immunoterapię czerniaka z zastosowaniem inhibitorów PD-1/PDL1

VII Konferencja Ogólnopolska Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów- online 9.V.2022


Zapraszamy na siódmą edycję Konferencji Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów, spotkania dedykowanemu specjalistom – mikrobiologom i epidemiologom.

Uczestnikom za udział w Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a na uczestników czeka solidny pakiet najnowszych i najciekawszych doniesień i rekomendacji z dziedziny mikrobiologii i epidemiologii. Wyrażamy nadzieję, że zarówno zdobyta podczas uczestnictwa wiedza, jak i udział w podjętej w trakcie spotkania dyskusji przyczynią się do Państwa rozwoju zawodowego.

Mini sympozjum Advances in biology and chemistry of bacterial surface polysaccharide 28.04.2022


Serdecznie zapraszamy na sympozjum naukowe organizowane przy współudziale Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddziału Kielce, które odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku w Auli B4 w Instytucie Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK (ul. Uniwersytecka 7, Kielce) z możliwością uczestnictwa w trybie zdalnym:

Dołącz do spotkania Zoom

(więcej…)

Stare i nowe patogeny- 13-14 maja- webinar


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji naukowo-szkoleniowej „Stare i nowe patogeny – aktualne problemy”, która odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2022 r. w Lublinie.

Konferencja będzie poświęcona zakażeniom, które są poważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. Kluczowymi tematami naszego spotkania, wobec dominującej roli SARS-CoV-2, będzie udział w infekcjach istotnych patogenów chorób zakaźnych, rozprzestrzenianie się szczepów wielolekoopornych oraz problem diagnostyki mikrobiologicznej. Szeroki zakres poruszanych problemów, związanych z udziałem w chorobach infekcyjnych „starych” i „nowych” patogenów, umożliwi wysłuchanie opinii wybitnych polskich specjalistów, a konferencja stanie się okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów zakażeń.

Konferencja odbędzie się w formie online. Udział jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne i certyfikaty.
(więcej…)

III KTN, Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych 20-22 października 2022 r -Gdańsk


III Kongres Towarzystw Naukowych
Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych
Gdańsk, 20-22 października 2022 r.


Cel
Celem III Kongresu Towarzystw Naukowych jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.
Organizatorzy
Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii NaukGdańskie Towarzystwo Naukowe

Miejsce i terminy
Miejsce Kongresu: GdańskTermin Kongresu: 20-22 października 2022 r.

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.