Browsing category Konferencje krajowe

Spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 12 maja (piątek) o godzinie 10:00. Wykład pt. Azotowe rozgrywki w mikrobiologicznej lidze oczyszczania ścieków wygłosi Aleksandra Ziembińska-Buczyńska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams. Wymagana jest rejestracja, do której link zamieszczono poniżej. Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.


https://www.microbiology.pl/wp-content/uploads/2023/05/Ziembinska_Buczynska_abstrakt_biogram.pdf

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,j1XpTM5D60i5OejqFLKTxQ,Vuw68xw9UE2cGlg9EZo5yQ,owSYXmp2zEqs16OmZh_Xug?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Seminarium Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM


Serdecznie zapraszamy na seminarium Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM, które odbędzie się 14 grudnia 2022 o godzinie 11 on-line na platformie webex

(https://morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my.webex.com/morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my/j.php?MTID=mfb685dcca462c821862f8be7f8b3fc04).


Wykład pt. Ameby skorupkowe w badaniach torfowisk: paleoekologia, monitoring, eksperyment wygłosi Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty.Zbadano i opisano aż 20 tysięcy genów potencjalnie związanych z opornością bakterii na antybiotyki.
Antybiotykooporność prowadzi nie tylko do coraz trudniejszego leczenia towarzyszących nam zakażeń
bakteryjnych. Jesteśmy coraz bliżej punktu, kiedy znane nam antybiotyki przestaną działać całkowicie!
Czy ten proces można zatrzymać? Co możemy zrobić, aby nasza antybiotykoterapia była prowadzona
w sposób odpowiedzialny i racjonalny? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do udziału
w akcji „Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty”. „Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty” to coroczna akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.

W tym roku odbywać się będzie w dniach 14-18 listopada 2022 r. Jest to wydarzenie opierające się na edukacji w temacie antybiotyków oraz roli farmaceuty w przebiegu prawidłowej antybiotykoterapii wśród pacjentów.

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.