Browsing category Konferencje krajowe

III KTN, Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych 20-22 października 2022 r -Gdańsk


III Kongres Towarzystw Naukowych
Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych
Gdańsk, 20-22 października 2022 r.


Cel
Celem III Kongresu Towarzystw Naukowych jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.
Organizatorzy
Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii NaukGdańskie Towarzystwo Naukowe

Miejsce i terminy
Miejsce Kongresu: GdańskTermin Kongresu: 20-22 października 2022 r.

(więcej…)

Seminarium Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM


Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe naszej sekcji dnia 5 kwietnia (wtorek) o godzinie 10:00.

Wykład pt. Mikroorganizmy eukariotyczne w ekosystemach wodnych – jak nowoczesne metody sekwencjonowania umożliwiają poznanie ich różnorodności i funkcji wygłosi dr hab. Anna Karnkowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego.

(więcej…)

Naukowo-szkoleniowe posiedzenie 31.03.22


Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

 Od bakterii do bakteriofagów na przykładzie shigatoksycznych  szczepów E. coli 

Które wygłosi

      Dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.