Browsing category Konferencje krajowe

Seminarium Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM


Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe naszej sekcji dnia 5 kwietnia (wtorek) o godzinie 10:00.

Wykład pt. Mikroorganizmy eukariotyczne w ekosystemach wodnych – jak nowoczesne metody sekwencjonowania umożliwiają poznanie ich różnorodności i funkcji wygłosi dr hab. Anna Karnkowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego.

(więcej…)

Naukowo-szkoleniowe posiedzenie 31.03.22


Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

 Od bakterii do bakteriofagów na przykładzie shigatoksycznych  szczepów E. coli 

Które wygłosi

      Dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT

(więcej…)

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe online-24 luty 2022


Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

Środki dezynfekujące w wytwórni farmaceutycznej z punktu widzenia laboratorium mikrobiologicznego.

Z-ca Kierownika Centrum ds. Mikrobiologii Farmaceutycznej

Kierownik Zapewnienia Jakości Osoba Wykwalifikowana

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2022 o godz. 12.00

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.