Browsing category Konferencje krajowe

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe online-24 luty 2022


Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

Środki dezynfekujące w wytwórni farmaceutycznej z punktu widzenia laboratorium mikrobiologicznego.

Z-ca Kierownika Centrum ds. Mikrobiologii Farmaceutycznej

Kierownik Zapewnienia Jakości Osoba Wykwalifikowana

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2022 o godz. 12.00

(więcej…)

„Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts” Diversity-Basel


„Ruszył nabór publikacji do specjalnego wydania czasopisma Diversity-Basel (ISSN 1424-2818; IF: 2,465; MEN: 70) pt. „Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts”, w którym będzie prezentowany szeroki zakres wiedzy obejmującej różnorodne zagadnienia dotyczące symbiontów bakteryjnych u bezkręgowców, co będzie sprzyjało spotkaniu się i integracji osób zainteresowanych tematyką symbiontów, zarówno wśród autorów artykułów jak i czytelników, a także wymianie informacji i naukowej dyskusji. „

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.