Szanowni Państwo, Zgodnie z tradycją wracamy do naszych czwartkowych spotkań i serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:„ Do tanga trzeba dwojga: wzajemne oddziaływania między bakteriami a gospodarzem w patogenezie zapalenia przyzębia”które wygłosi:


Prof. dr hab. Jan Potempa

Zakład Mikrobiologii,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński

Spotkanie odbędzie się 26 października 2023 o godz. 16.00

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 344 277 554 92 

 Kod dostępu: bqRVfR 

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Podajemy również Państwu adres mailowy Krakowskiego oddziału PTM i na ten adres prosimy kierować wszystkie  pytania, zapytania czy informacje o chęci otrzymania certyfikatu za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym czy możliwości otrzymania nagrania.

e-mail:  oddzialkrakowskiptm@gmail.com

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.