Diagnostyka Laboratoryjna


Sekcja Diagnostyki Laboratoryjnej to forum związane z działalnością mikrobiologów zrzeszonych w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych. Chodzi o wymianą informacji, obserwacji, wiedzy i doświadczeń osób prowadzących diagnostyczne badania mikrobiologiczne w jednostkach służby zdrowia. Ważna sprawą jest również umożliwienie pracy mikrobiologom jako diagnostom laboratoryjnym.

Lista osób wraz z adresami e-mailowymi, które zgłaszają chęć udziału w tej sekcji:

 

Lista poruszanych problemów w ramach sekcji Diagnostyki Laboratoryjnej:

Uchwała nr 26-2017 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w sprawie przyznania absolwentom uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku Mikrobiologia prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie diagnostów laboratoryjnych

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.