Diagnostyka Laboratoryjna


Sekcja Diagnostyki Laboratoryjnej to forum związane z działalnością mikrobiologów zrzeszonych w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych. Chodzi o wymianą informacji, obserwacji, wiedzy i doświadczeń osób prowadzących diagnostyczne badania mikrobiologiczne w jednostkach służby zdrowia. Ważna sprawą jest również umożliwienie pracy mikrobiologom jako diagnostom laboratoryjnym.

Lista osób wraz z adresami e-mailowymi, które zgłaszają chęć udziału w tej sekcji:

 

Lista poruszanych problemów w ramach sekcji Diagnostyki Laboratoryjnej:

Uchwała nr 26-2017 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w sprawie przyznania absolwentom uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku Mikrobiologia prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie diagnostów laboratoryjnych

 

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.