Oddział Terenowy w Rzeszowie


Oddział Terenowy PTM w Rzeszowie został powołany w dniu 30.03.2020 r. na mocy Uchwały ZG PTM nr 15-2020

Pełniący obowiązki Przewodniczącego OT PTM w Rzeszowie

dr n. biol. Mariusz Worek mariusz.worek@gmail.com

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

Doktor Mariusz Worek specjalista mikrobiologii medycznej, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Medycznejim. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 15 lat zajmuje się mikrobiologią medyczną, której zakres obejmuje bakteriologię i mykologię. Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, którym kieruje jest powołany przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jako Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w Województwie Podkarpackim.

Zainteresowania naukowe Pana doktora skupiają się wokół identyfikacji, lekooporności i mechanizmów oporności bakterii patogennych dla człowieka. Oprócz tego zastosowaniem metod biologii molekularnej do diagnostyki mikrobiologicznej pozwalających na szybkie i pewne wykrywanie genów oporności na antybiotyki u drobnoustrojów. W rutynowej pracy zajmuję się metodą real time PCR pozwalającą na wykrywanie zakażeń wywoływanych także przez wirusy tj.: grypy, RSV, HCV, HIV. Najważniejszym obiektem badań są prątki gruźlicy oraz MOTT diagnozowane zarówno metodami fenotypowymi, immunoenzymatycznyni (ELISA), jaki i molekularnymi wykrywającymi prątki gruźlicy, a także oporność na podstawowe leki przeciwprątkowe.  

Najważniejsze osiągnięcia: współautor sondy gatunkowo specyficznej w oparciu o technikę genomowej fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (GISH) do identyfikacji dermatofitów. Sonda została opatentowana – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.