Oddział Terenowy w Rzeszowie


Oddział Terenowy PTM w Rzeszowie został powołany w dniu 30.03.2020 r. na mocy Uchwały ZG PTM nr 15-2020

Pełniący obowiązki Przewodniczącego OT PTM w Rzeszowie

dr n. biol. Mariusz Worek

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

Doktor Mariusz Worek specjalista mikrobiologii medycznej, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Medycznejim. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 15 lat zajmuje się mikrobiologią medyczną, której zakres obejmuje bakteriologię i mykologię. Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, którym kieruje jest powołany przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jako Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w Województwie Podkarpackim.

Zainteresowania naukowe Pana doktora skupiają się wokół identyfikacji, lekooporności i mechanizmów oporności bakterii patogennych dla człowieka. Oprócz tego zastosowaniem metod biologii molekularnej do diagnostyki mikrobiologicznej pozwalających na szybkie i pewne wykrywanie genów oporności na antybiotyki u drobnoustrojów. W rutynowej pracy zajmuję się metodą real time PCR pozwalającą na wykrywanie zakażeń wywoływanych także przez wirusy tj.: grypy, RSV, HCV, HIV. Najważniejszym obiektem badań są prątki gruźlicy oraz MOTT diagnozowane zarówno metodami fenotypowymi, immunoenzymatycznyni (ELISA), jaki i molekularnymi wykrywającymi prątki gruźlicy, a także oporność na podstawowe leki przeciwprątkowe.  

Najważniejsze osiągnięcia: współautor sondy gatunkowo specyficznej w oparciu o technikę genomowej fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (GISH) do identyfikacji dermatofitów. Sonda została opatentowana – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

dr n. med. Marta Musz-Kawecka,

Mikrobiolog, specjalista mikrobiologii medycznej, diagnosta laboratoryjny

Centrum Medyczne w Łańcucie – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – Pracownia Mikrobiologii, ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut

marta­­_musz@o2.pl

SEKRETARZ

dr hab. n. med. Anna Żaczek, prof. URz

Mikrobiolog, wieloletni pracownik naukowy, profesor akademicki

Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Medycznych – Instytut Nauk Medycznych – Kierownik Zakładu Mikrobiologii, ul. Rejtana 16C 35-959 Rzeszów

ania.żaczek@yahoo.pl

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. biol. Justyna Ruchała

Mikrobiolog, pracownik naukowy, adiunkt

Uniwersytet Rzeszowski –– Instytut Biologii i Biotechnologii – Zakład Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej – Kierownik Zakładu, ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

jruchała@ur.edu.pl

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. biol. Dorota Grabek-Lejko

Mikrobiolog, pracownik naukowy, adiunkt

Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Przyrodniczych – Instytut Technologii Żywności i Żywienia – Katedra Bioenergetyki, Analiz Żywności i Mikrobiologii, ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów

dorobek@o2.pl

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

mgr Anna Nowakowska

Mikrobiolog, specjalista mikrobiologii, Kierownik Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Wojewódzka Stacja – Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów 

anna.nowakowska@wsse.rzeszow.pl

SEKRETARZ

mgr Anna Kozieł

Mikrobiolog, specjalista mikrobiologii, Kierownik Pracowni Bakteriologii

Kliniczny Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

Członek komisji rewizyjnej  

mgr Małgorzata Błażejowska

Mikrobiolog, specjalista mikrobiologii, Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego

Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec

mikrobiologia@szpital.mielec.pl

Członek komisji rewizyjnej  

 mgr Małgorzata Janicka-Szpond

Specjalista epidemiologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.