Oddział Terenowy w Rzeszowie


Przewodniczący Oddziału terenowego PTM w Rzeszowie
dr n. biol. Mariusz Worek
e-mail: mariusz.worek@gmail.com

otptm.rzeszow@gmail.com

V-ce Przewodniczący: dr n. med. Marta Musz-Kawecka
Centrum Medyczne w Łańcucie – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – Pracownia Mikrobiologii, ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, marta¬¬_musz@o2.pl

Sekretarz: dr hab. n. med. Anna Żaczek, prof. URz
Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Medycznych – Instytut Nauk Medycznych – Kierownik Zakładu Mikrobiologii, ul. Rejtana 16C 35-959 Rzeszów, ania.żaczek@yahoo.pl

Członek Zarządu: dr hab. n. biol. Justyna Ruchała
Uniwersytet Rzeszowski –– Instytut Biologii i Biotechnologii – Zakład Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej – Kierownik Zakładu, ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, jruchała@ur.edu.pl

Członek Zarządu: dr n. biol. Dorota Grabek-Lejko
Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Przyrodniczych – Instytut Technologii Żywności i Żywienia – Katedra Bioenergetyki, Analiz Żywności i Mikrobiologii, ul. Ćwiklińskiej 1,
35-601 Rzeszów, dorobek@o2.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: mgr Anna Kozieł
Pracownia Bakteriologii Kliniczny Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

Sekretarz: mgr Magdalena Rutkowska
Kliniczny Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – PCCHP, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów w Rzeszowie

Członek K.R.: mgr Małgorzata Janicka-Szpond
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

dr n. biol. Mariusz Worek

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

Doktor Mariusz Worek specjalista mikrobiologii medycznej, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Medycznej. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 15 lat zajmuje się mikrobiologią medyczną, której zakres obejmuje bakteriologię i mykologię. Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, którym kieruje jest powołany przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jako Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w Województwie Podkarpackim.

Zainteresowania naukowe Pana doktora skupiają się wokół identyfikacji, lekooporności i mechanizmów oporności bakterii patogennych dla człowieka. Oprócz tego zastosowaniem metod biologii molekularnej do diagnostyki mikrobiologicznej pozwalających na szybkie i pewne wykrywanie genów oporności na antybiotyki u drobnoustrojów. W rutynowej pracy zajmuję się metodą real time PCR pozwalającą na wykrywanie zakażeń wywoływanych także przez wirusy tj.: grypy, RSV, HCV, HIV. Najważniejszym obiektem badań są prątki gruźlicy oraz MOTT diagnozowane zarówno metodami fenotypowymi, immunoenzymatycznyni (ELISA), jaki i molekularnymi wykrywającymi prątki gruźlicy, a także oporność na podstawowe leki przeciwprątkowe.  

Najważniejsze osiągnięcia: współautor sondy gatunkowo specyficznej w oparciu o technikę genomowej fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (GISH) do identyfikacji dermatofitów. Sonda została opatentowana – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.