Oddział Terenowy w Rzeszowie


Oddział Terenowy PTM w Rzeszowie został powołany w dniu 30.03.2020 r. na mocy Uchwały ZG PTM nr 15-2020

Pełniący obowiązki Przewodniczącego OT PTM w Rzeszowie

dr n. biol. Mariusz Worek mariusz.worek@gmail.com

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

Doktor Mariusz Worek specjalista mikrobiologii medycznej, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Medycznejim. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 15 lat zajmuje się mikrobiologią medyczną, której zakres obejmuje bakteriologię i mykologię. Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, którym kieruje jest powołany przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jako Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w Województwie Podkarpackim.

Zainteresowania naukowe Pana doktora skupiają się wokół identyfikacji, lekooporności i mechanizmów oporności bakterii patogennych dla człowieka. Oprócz tego zastosowaniem metod biologii molekularnej do diagnostyki mikrobiologicznej pozwalających na szybkie i pewne wykrywanie genów oporności na antybiotyki u drobnoustrojów. W rutynowej pracy zajmuję się metodą real time PCR pozwalającą na wykrywanie zakażeń wywoływanych także przez wirusy tj.: grypy, RSV, HCV, HIV. Najważniejszym obiektem badań są prątki gruźlicy oraz MOTT diagnozowane zarówno metodami fenotypowymi, immunoenzymatycznyni (ELISA), jaki i molekularnymi wykrywającymi prątki gruźlicy, a także oporność na podstawowe leki przeciwprątkowe.  

Najważniejsze osiągnięcia: współautor sondy gatunkowo specyficznej w oparciu o technikę genomowej fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (GISH) do identyfikacji dermatofitów. Sonda została opatentowana – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.