Oddział Terenowy w Kielcach


Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Kielcacach
prof. dr hab. Wiesław Kaca
Zakład Mikrobiologii Instytut Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
e.mail: wieslaw.kaca@ujk.edu.pl

V-ce Przewodnicząca: dr hab. Bonita Durnaś,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Zakład Mikrobiologii Klinicznej, ul. Artwińskiego 3, 25-001 Kielce;
Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce,
e-mail: bonitadu@onkol.kielce.pl

Sekretarz: mgr Monika Wawszczak-Kasza, e-mail: wawszczak.monika@gmail.com

Członek Zarządu: Dr hab. Wioletta Adamus-Biełek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk Medycznych, Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce
e-mail: wioletta.adamus-bialek@ujk.edu.pl

Członek Zarządu: dr Grzegorz Król

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr Grzegorz Czerwonka,
Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
e-mail: gczerwonka@ujk.edu.pl

Sekretarz: mgr Paulina Paprocka

Członek K.R.: mgr Agata Lesiak

Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Kielcach
Prof. dr hab. Wiesław Kaca


Profesor Wiesław Kaca w 1974 r. ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Łódzki (kierunek
Biologia, Mikrobiologia) gdzie następnie uzyskał stopnie doktora, doktora habilitowanego i
profesora. Pełnił funkcje wicedyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN (obecnie
Centrum Biologii Medycznej); dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii
Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
Był przez kilka kadencji przewodniczącym Oddziału Łódzkiego i Kieleckiego PTM.
Prof. Wiesław Kaca przebywał na kilkuletnich stażach naukowych w Niemczech, Szwecji, USA i Japonii. Opublikował 171 prac, cytowanych 2054 razy (do 2023). Dotyczą one m.in.
immunochemii endotoksyn szczepów Proteus mirabilis. Prof. W. Kaca wypromował 14
doktorantów i kilkudziesięciu magistrantów. Za osiąknięcia został odznaczony mi.in
Medalem Departamentu Obrony USA, Medalem Uniwersytetu Akita, Japonia, nagrodami
Ministra Edukacji i Nauki, JM Rektora UJK. W 2022 roku Walne Zgromadzenie Delegatów
PTM przyznało profesorowi Wiesławowi Kacy tytuł Członka Honorowego PTM.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.