Browsing category Aktualności Oddziału PTM w Rzeszowie

Aktualności Oddziału PTM w Rzeszowie


Szanowni Członkowie OT PTM w Rzeszowie,

przypominam wszystkim osobom, które zadeklarowały chęć przynależności do Naszego Oddziału PTM o obowiązku niezwłocznego opłacenia składki członkowskiej za 2020 r.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią wybór Zarządu Oddziału Rzeszów prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu na zorganizowanym zebraniu wyborczym przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Pozdrawiam

Dr Mariusz Worek – p/o Przewodniczący OT PTM w Rzeszowie

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.