Zaproszenie


Zarząd Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 22 KWIETNIA 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej „Centrum Dydaktycznego w Łańcucie Sp. z o.o. ; ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut (budynek wewnętrzny nr 4) ; parking pry budynku laboratorium.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.