Oddział Terenowy w Warszawie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Warszawie

Dr Marta Zapotoczna 

m.zapotoczna@uw.edu.pl

Laboratorium Biologii Zakażeń

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych 

Uniwersytet Warszawski

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

 

Zastępca Przewodniczącej:

Dr inż. Anna Detman, annadetman@ibb.waw.pl

Pracownia Białej Biotechnologii, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, ul. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa

Sekretarz:

dr hab. Renata Godlewska, r.godlewska@uw.edu.pl

Zakład Genetyki Bakterii Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, ul. Ilji Miecznikowa 1 02-096 Warszawa

Członek Zarządu:

dr hab. Dorota Korsak, d.korsak@uw.edu.pl

Zakład Mikrobiologii Molekularnej Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, ul. Ilji Miecznikowa 1 02-096 Warszawa

Członek Zarządu:

dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska, klaudia.debiec@uw.edu.pl

Zakład Geomikrobiologii Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, ul. Ilji Miecznikowa 1 02-096 Warszawa

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.