Wspomnienia o mikrobiologach


Badura Lesław Arnold Jakub (1925-2008)

Bujwid Odo (1857-1942)

Cegłowski Piotr (1947-2004)

Chomiczewski Jan Andrzej (1909-1992)

Cohn Ferdynand (1828-1898)

Furowicz Antoni Julian (1936-2013)

Głowacka Maria (1950-1999)

Gołębiowska Julia (1913-1993)

Hirszfeld Ludwik (1894-1954)

Ilczuk Zdzisław (1929-2011)

Izdebska- Szymona Krystyna (1934-2000)

Jakubowska Jadwiga (1905-2001)

Janowiec Mieczysław (1921-2012)

Jeljaszewicz Janusz (1930-2001)

Kańtoch Miroslaw (1928-2007)

Kasprowicz Andrzej (1943-2019)

Kędzia Włodzimierz (1931-1996)

Kerszman Gustaw (1932-2014)

Koprowski Hilary (1916-2013)

Kostrzewski Jan Karol (1915-2005)

Kostrzewski Józef (1883-1959)

Kowalewska-Kruszewska Anna (1938-1991)

Kotełko Krystyna (1920-2003)

Kryński Stefan (1914-2009)

Kubica Józef Feliks (1928-2018)

Kunicki-Goldfinger Władyslaw J.H. (1916-1995)

Kur Józef Wojciech (1955–2016)

Kuryłowicz Włodzimierz (1910-1991)

Kwiatkowski Zbigniew (1929-2001)

Lachowicz Kazimierz Albin (1909-1992)

Larski Zdzisław (1919-2015)

Lorkiewicz Zbigniew (1923-2001)

Magdzik Wiesław (1932-2015)

Matusiak Kazimierz (1913-1994)

Meisel Henryk (1894-1981)

Meisel – Mikołajczyk Felicja (1927-2012)

Merkel Mieczyslawa (1926-2010)

Metzger Mieczyslaw (1920-1984)

Mikołajczyk Edward (1920-1988)

Mikulaszek Edmund (1895-1978)

Mordarski Marian (1927-2003)

Niemiałtowski Marek (1945-2014)

Pietkiewicz Maria Krystyna (1924-2007)

Podhajska Anna Jadwiga (1938-2006)

Prażmowski Władysław (1900-1991)

Przesmycki Feliks (1892-1974)

Słonimski Piotr (1922-2009)

Sparrow-Germa Helena (1891-1970)

Strzelczyk Edmund (1930-2005)

Szynkiewicz Zbigniew (1926-1999)

Ślopek Stefan (1914-1995)

Taylor Karol (1928-1997)

Weigl Rudolf Stefan (1883-1957)

Woźniak-Parnowska Wanda (1928-2007)

Zabłocki Bernard (1907-2002)


Pracownicy PZH do 2008 r.

NEKROLOGI

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.