Wspomnienia o mikrobiologach


Badura Lesław Arnold Jakub (1925-2008)

Bujwid Odo (1857-1942)

Cegłowski Piotr (1947-2004)

Chomiczewski Jan Andrzej (1909-1992)

Cohn Ferdynand (1828-1898)

Dzierżanowska-Madalińska Danuta (1939-2020)

Furowicz Antoni Julian (1936-2013)

Głowacka Maria (1950-1999)

Gołębiowska Julia (1913-1993)

Hirszfeld Ludwik (1894-1954)

Ilczuk Zdzisław (1929-2011)

Izdebska- Szymona Krystyna (1934-2000)

Jakubowska Jadwiga (1905-2001)

Janowiec Mieczysław (1921-2012)

Jeljaszewicz Janusz (1930-2001)

Kaczkowski Karol (1797-1867)

Kałużewski Stanisław (1932-2022)

Kańtoch Miroslaw (1928-2007)

Kasprowicz Andrzej (1943-2019)

Kędzia Włodzimierz (1931-1996)

Kerszman Gustaw (1932-2014)

Koprowski Hilary (1916-2013)

Kostrzewski Jan Karol (1915-2005)

Kostrzewski Józef (1883-1959)

Kowalewska-Kruszewska Anna (1938-1991)

Kotełko Krystyna (1920-2003)

Kryński Stefan (1914-2009)

Kubica Józef Feliks (1928-2018)

Kunicki-Goldfinger Władyslaw J.H. (1916-1995)

Kur Józef Wojciech (1955–2016)

Kuryłowicz Włodzimierz (1910-1991)

Kwiatkowski Zbigniew (1929-2001)

Lachowicz Kazimierz Albin (1909-1992)

Larski Zdzisław (1919-2015)

Lorkiewicz Zbigniew (1923-2001)

Magdzik Wiesław (1932-2015)

Matusiak Kazimierz (1913-1994)

Meisel Henryk (1894-1981)

Meisel – Mikołajczyk Felicja (1927-2012)

Merkel Mieczyslawa (1926-2010)

Metzger Mieczyslaw (1920-1984)

Mikołajczyk Edward (1920-1988)

Mikulaszek Edmund (1895-1978)

Mordarski Marian (1927-2003)

Niemiałtowski Marek (1945-2014)

Piątkowski Jerzy (1929-1992)

Pietkiewicz Maria Krystyna (1924-2007)

Podhajska Anna Jadwiga (1938-2006)

Prażmowski Władysław (1900-1991)

Przesmycki Feliks (1892-1974)

Słonimski Piotr (1922-2009)

Sparrow-Germa Helena (1891-1970)

Strzelczyk Edmund (1930-2005)

Szynkiewicz Zbigniew (1926-1999)

Ślopek Stefan (1914-1995)

Taylor Karol (1928-1997)

Weigl Rudolf Stefan (1883-1957)

Woźniak-Parnowska Wanda (1928-2007)

Zabłocki Bernard (1907-2002)


Pracownicy PZH do 2008 r.

NEKROLOGI

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.