Mikrobiologia żywności


Sekcja Mikrobiologii Żywności zajmuje się wymianą informacji, obserwacji, wiedzy i doświadczeń osób prowadzących badania mikrobiologiczne produktów żywnościowych i napojów, zajmujących się kontrolą procesu wytwórczego, oceną jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego, czynnikami etiologicznymi zakażeń przewodu pokarmowego, współpracującymi z EFSA.

Lista osób wraz z adresami e-mailowymi, które zgłaszają chęć udziału w tej sekcji:

 

Lista poruszanych problemów w ramach sekcji Mikrobiologii Żywności:

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.