Oddział Terenowy w Olsztynie


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Olsztynie
dr hab. inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa
Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn
e-mail: wioleta.chajecka@uwm.edu.pl

V-ce przewodnicząca: mgr Sylwia Krzętowska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
e-mail: stelaria1234@gmail.com

Sekretarz: mgr inż. Joanna Gajewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa, Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn
e-mail: joanna.gajewska@uwm.edu.pl

Członek Zarządu: dr hab. wet. Joanna Wojtacka, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, ul. Michała Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn
e-mail: joanna.wojtacka@uwm.edu.pl

Członek Zarządu: dr inż. Magdalena Zaborowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa,
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
e-mail: m.zaborowska@uwm.edu.pl

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr inż. Edyta Boros-Lajszner, e-mail: edyta.boros@uwm.edu.pl
Członek: dr Urszula Zarzecka, e-mail: urszula.zarzecka@uwm.edu.pl
Członek: mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski, e-mail: arkadiusz.zakrzewski@uwm.edu.pl

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.