Sekcje


W ramach nowej strony internetowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, postanowiono utworzyć obszary umożliwiające kontakt pomiędzy osobami szczególnie zainteresowanymi poszczególnymi działami mikrobiologii. Na przestrzeni lat, wielokrotnie postulowano utworzenie takich sekcji ułatwiających kontakt osób z terenu naszego kraju, o wspólnych zainteresowaniach mikrobiologicznych. Niezależnie od uruchomienia możliwości kontaktu na facebooku, aktualnie zaproponowano kilka sekcji tematycznych, lecz możliwe jest utworzenie kolejnych sekcji, w zależności od zainteresowania i potrzeb członków PTM.

Osoby zainteresowane współpracą, wymianą informacji, doświadczeń i wiedzy w danych obszarach mikrobiologii mogą przystępować do danych sekcji – jednej lub kilku. Członkami sekcji będą mogły być osoby należące do PTM z aktualnie opłaconą składką PTM w danym roku.

Mamy również nadzieje na powiększenie grona osób należących do PTM.

 


   

  Wydawnictwa PTM

  O Towarzystwie

  PTM
  Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
  Czytaj statut w formacie PDF »

  Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

  Członek Srebrny od 12.09.2017 r.