Sekcje


W ramach nowej strony internetowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, postanowiono utworzyć obszary umożliwiające kontakt pomiędzy osobami szczególnie zainteresowanymi poszczególnymi działami mikrobiologii. Na przestrzeni lat, wielokrotnie postulowano utworzenie takich sekcji ułatwiających kontakt osób z terenu naszego kraju, o wspólnych zainteresowaniach mikrobiologicznych. Niezależnie od uruchomienia możliwości kontaktu na facebooku, aktualnie zaproponowano kilka sekcji tematycznych, lecz możliwe jest utworzenie kolejnych sekcji, w zależności od zainteresowania i potrzeb członków PTM.

Osoby zainteresowane współpracą, wymianą informacji, doświadczeń i wiedzy w danych obszarach mikrobiologii mogą przystępować do danych sekcji – jednej lub kilku. Członkami sekcji będą mogły być osoby należące do PTM z aktualnie opłaconą składką PTM w danym roku.

Mamy również nadzieje na powiększenie grona osób należących do PTM.


  Banner

  Banner

  Wydawnictwa PTM

  O Towarzystwie

  PTM
  Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
  Czytaj statut w formacie PDF »

  Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

  Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

  Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

  Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

  Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

  Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

  Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

  Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.