Oddział Terenowy we Wrocławiu


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM we Wrocławiu

dr hab. Gabriela Bugla-Ploskońska, prof. nadzw. UWr,

gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl

Tytuł magistra zdobyła w 1998 r., stopień naukowy doktora nauk biologicznych w 2002 r., a doktora habilitowanego w 2010 r.

W Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, którym obecnie kieruje, kontynuuje badania zapoczątkowane przez prof. dr hab. W. Doroszkiewicza dotyczące bakteriobójczej aktywności surowicy w korelacji do budowy struktur powierzchniowych takich jak lipopolisacharyd i białka błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Prace badawcze koncentruje także na wieloaspektowym podejściu do wirulencji pałeczek Gram-ujemnych. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, a także z ośrodkami zagranicznymi. Dorobek naukowy stanowi ponad 210 pozycji, w tym: 47 prac oryginalnych, 16 prac przeglądowych, rozdziały w podręcznikach, monografiach, prace popularnonaukowe oraz ponad 100 zgłoszeń i publikacji konferencyjnych.

Popularyzuje mikrobiologię, jako przewodnicząca (od 2012 r.) Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów organizując cykliczne spotkania naukowe oraz, wspólnie z prof. dr hab. E. Lonc, Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości” (lata: 2011, 2012, 2014), której celem jest integracja środowiska mikrobiologiczno-parazytologicznego, ze szczególnym wskazaniem na doktorantów, jako młodych adeptów nauki. Laureatka Naukowych Nagród im. Profesora Mikulaszka przyznanych przez PTM, wyróżniona I nagrodą w Konkursie Komitetu Mikrobiologii PAN im. Prof. K. Bassalika, współautorka pracy nagrodzonej Nagrodą Srebrnej Ezy. W 2015 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zastępca przewodniczącego- dr Kamila Korzekwa

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 62 28,e-mail: kamila.korzekwa@uwr.edu.pl
Sekretarz Oddziału- mgr Katarzyna Miętka

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 62 78 e-mail: katarzyna.mietka@uwr.edu.pl

Członkowie:

dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik
Katedra Biologii Molekularnej Pracownia Mikrobiologii ul. Genetyki Monte Cassino 21 b, 65-561 Zielona Góra tel.: +48 68 328 73 33 e-mail: k.baldy-chudzik@wnb.uz.zgora.pl

dr inż. Agnieszka Korzeniowska-Kowal

Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych Polska Kolekcja Mikroorganizmów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław tel. +48(071)337-11-72 wew.392

e-mail: akorzen@iitd.pan.wroc.pl

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca- dr Katarzyna Guz-Regner

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 63 06, e-mail: katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl

Sekretarz- dr Bartłomiej Dudek

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 63 06, e-mail: bartlomiej.dudek@uwr.edu.pl
Członek- dr hab. Ewa Obłąk

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 62 24, e-mail: ewa.oblak@uwr.edu.pl

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.