Oddział Terenowy we Wrocławiu


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM we Wrocławiu

dr hab. Gabriela Bugla-Ploskońska, prof. nadzw. UWr,

gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl

Tytuł magistra zdobyła w 1998 r., stopień naukowy doktora nauk biologicznych w 2002 r., a doktora habilitowanego w 2010 r.

W Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, którym obecnie kieruje, kontynuuje badania zapoczątkowane przez prof. dr hab. W. Doroszkiewicza dotyczące bakteriobójczej aktywności surowicy w korelacji do budowy struktur powierzchniowych takich jak lipopolisacharyd i białka błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Prace badawcze koncentruje także na wieloaspektowym podejściu do wirulencji pałeczek Gram-ujemnych. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, a także z ośrodkami zagranicznymi. Dorobek naukowy stanowi ponad 210 pozycji, w tym: 47 prac oryginalnych, 16 prac przeglądowych, rozdziały w podręcznikach, monografiach, prace popularnonaukowe oraz ponad 100 zgłoszeń i publikacji konferencyjnych.

Popularyzuje mikrobiologię, jako przewodnicząca (od 2012 r.) Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów organizując cykliczne spotkania naukowe oraz, wspólnie z prof. dr hab. E. Lonc, Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości” (lata: 2011, 2012, 2014), której celem jest integracja środowiska mikrobiologiczno-parazytologicznego, ze szczególnym wskazaniem na doktorantów, jako młodych adeptów nauki. Laureatka Naukowych Nagród im. Profesora Mikulaszka przyznanych przez PTM, wyróżniona I nagrodą w Konkursie Komitetu Mikrobiologii PAN im. Prof. K. Bassalika, współautorka pracy nagrodzonej Nagrodą Srebrnej Ezy. W 2015 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zastępca przewodniczącego- dr Kamila Korzekwa

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 62 28,e-mail: kamila.korzekwa@uwr.edu.pl
Sekretarz Oddziału- mgr Katarzyna Miętka

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 62 78 e-mail: katarzyna.mietka@uwr.edu.pl

Członkowie:

dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik
Katedra Biologii Molekularnej Pracownia Mikrobiologii ul. Genetyki Monte Cassino 21 b, 65-561 Zielona Góra tel.: +48 68 328 73 33 e-mail: k.baldy-chudzik@wnb.uz.zgora.pl

dr inż. Agnieszka Korzeniowska-Kowal

Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych Polska Kolekcja Mikroorganizmów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław tel. +48(071)337-11-72 wew.392

e-mail: akorzen@iitd.pan.wroc.pl

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca- dr Katarzyna Guz-Regner

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 63 06, e-mail: katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl

Sekretarz- dr Bartłomiej Dudek

Zakład Mikrobiologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 63 06, e-mail: bartlomiej.dudek@uwr.edu.pl
Członek- dr hab. Ewa Obłąk

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław tel.: +48 71 375 62 24, e-mail: ewa.oblak@uwr.edu.pl

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.