Browsing category strona główna

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklicznie odbywających się wykładów i spotkań on-line Naukowe 60 minut. Podczas najbliższego spotkania dr Joanna Kud z Katedry Entomologii i Patologii Roślin Uniwersytetu w Arkansas zaprezentuje wykład: „Ukryty wróg: Pasożytnicze nicienie roślin i ich złożone strategie infekcji” Spotkanie odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali 151B. Swoim patronatem wykład objęły: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Lubelski, Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział Lubelski, Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział Lubelski, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Lubelski, Komisja Biotechnologii PAN Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych Zapraszamy!


Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Oddziału Lubelskiego PTM, serdecznie zapraszamy na wykład w dniu 8 maja 2024 o godz. 14:30 w sali 151B WBiB UMCS, ul. Akademicka 19, na którym prof. Adriano Sofo z Department of European and Mediterranean Cultures: Architecture, Environment, Cultural Heritage (DiCEM), University of Basilicata, zaprezentuje wykład pt.:”Interaction between beneficial microorganismsand plants in agroecosystems: effects on plant growthand soil fertility”Wykład został objęty patronatem Oddziału Lubelskiego PTM oraz innych Towarzystw Naukowych ośrodka lubelskiego.Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym Pan Profesor opowiada o swojej pracy:


Szanowni Państwo,


W imieniu Zarządu Krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pragniemy Państwa zaprosić na majową konferencję „Możliwości diagnostyczne w zakażeniach przenoszonych drogą płciową”, która odbędzie się po raz pierwszy w formie hybrydowej !!!

17 maja 2024 (piątek) o godz. 12:00

Jak zawsze w Auli Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, ul. Sławkowska 17, I p.

Tym razem obowiązuje rejestracja uczestników, która będzie aktywna do 16.05.2024.
Formularz rejestracji:

https://ptm.twojewydarzenie.online
Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

W przerwie serdecznie zapraszamy na kawę i poczęstunek ☕🧁

Szanowni Państwo,


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na naszą zaległą sesją naukową!

Sesja odbędzie się w piątek 19 kwietnia o 16:00 w trybie zdalnym. Przypominamy, że gościem sesji będzie Pan dr inż. hab. Paweł Paszek z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk.
Temat wykładu, który wygłosi to “Understanding infection biology at the single-cell level”. Wykład będzie poprowadzony w języku polskim.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.
Link do wydarzenia: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94681709220

Gospodyniami spotkania będą dr hab. Dorota Korsak i dr hab. Agata Krawczyk-Balska.

Już teraz zapraszamy także na sesję majową i wystąpienie Pani mgr Pauliny Średnickiej z Pracowni Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej, Zakładu Mikrobiologii IBPRS–PIB, która wygłosi wykład „Interakcje mikrobioty jelitowej człowieka ze związkami endokrynnie czynnymi”. Szczegóły już wkrótce.

Zachęcamy do śledzenia kont PTM w mediach społecznościowych, gdzie również będziemy udostępniać informacje o nadchodzących sesjach, na platformach:
• FB (www.facebook.com/PTM.PolskieTowarzystwoMikrobiologow)
• X (dawniej Twitter) -> @PTMWarszawa
• oraz na stronie internetowej Towarzystwa (microbiology.pl)

Gośćmi comiesięcznych sesji organizowanych w tym roku przez OT w Warszawie będą naukowcy realizujący badania w różnych obszarach mikrobiologii. Zaprosimy naukowców na różnych etapach kariery reprezentujących zróżnicowane tematycznie obszary.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków i sympatyków PTM!
Szczegóły w załączonych zaproszeniach!

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.