Browsing category strona główna

FEMS 2023


FEMS2023 – FEMS (fems-microbiology.org)

FEMS, DGHM and VAAM welcome you to the 10th Congress of European Microbiologists, taking place in Hamburg, Germany in 2023! Join us at an event dedicated to showcasing the latest developments in microbiology and connect to microbiologists from all over the world.

The Congress will be held from 9 – 13 July 2023 in Hamburg, Germany.

The official hashtag for this event is #FEMS2023.

POŻEGNANIE PANA DR N. FARM. BOHDANA STAROŚCIAKA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 2022 r. zmarł

Ś.P. Dr n. farm. Bohdan Jerzy Starościak

specjalista w dziedzinie mikrobiologii farmaceutycznej,

Pan Doktor całe życie zawodowe związany był z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząc zajęcia dydaktyczne

i badania naukowe oraz przez wiele lat kierując Zakładem.

Przez pół wieku należał do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pełniąc szereg funkcji w Oddziale Terenowym PTM w Warszawie.

Przez 30 lat był sekretarzem redakcji kwartalnika PTM – Postępy Mikrobiologii. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


Msza święta odprawiona zostanie w środę 5.10.2022 o godz. 13.00

w Kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Bliskim i przyjaciołom Dr Bohdana Jerzego Starościaka wyrazy głębokiego współczucia.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.