Browsing category strona główna

„Zakażenia XXI wieku”

„Zakażenia XXI wieku”


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów podjęło poniższą uchwałę:

Uchwała nr 34-2018 z dnia 16.10.2018 r.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

w sprawie objęcia patronatem czasopisma „Zakażenia XXI wieku” – oficjalnego, recenzowanego czasopisma Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Patronat ma polegać na zamieszczeniu linku do czasopisma na stronie PTM, wsparciu merytorycznym czasopisma przez PTM oraz podawaniu propozycji artykułów.

W zamian, czasopismo „Zakażenia XXI wieku” będzie informować o organizowanych przez PTM konferencjach i seminariach, w czasopiśmie oraz na stronie internetowej.

Link do czasopisma „Zakażenia XXI wieku”, które jest następcą czasopisma „Zakażenia”, umieszczony jest na stronie internetowej PTM:
https://www.microbiology.pl/inne-polskie-czasopisma-mikrobiologiczne/.

>Zakażenia w położnictwie i ginekologii< POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO W WARSZAWIE 13.09.2018 r.


Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na wykłady pt.
„Zakażenia w położnictwie i ginekologii”,
które odbędą się 13 września 2018 r. (czwartek) w godz. 13.00-15.00,
w sali im. prof. Olszewskiego na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1 w Warszawie.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu

(więcej…)

International Conference on Virology – Valencia, Spain November 29-30, 2018.


A warm welcome to the International Conference on Virology which is going to be held during November 29-30, 2018 at Valencia, Spain. Virology-2018 brings upon a new platform to share and discuss all the innovations in the Virology field.

Virology-2018 conference welcomes all pre-eminent universities, research institutions, microbiologists, virologists and diagnostic companies to share the research papers on all aspects of this rapidly augmenting field and the recent advancements and technologies being currently used.
Virology-2018 conference includes Plenary lectures, Keynote lectures and short courses by eminent personalities from around the world in addition to contributed papers both oral and poster presentations.
(więcej…)

11th Healthcare Infection Society International Conference- Liverpool, UK, 26 – 28 November 2018


We would like to bring in to your kind attention to the upcoming conference: 11th Healthcare Infection Society International Conference which is taking place at the ACC, Liverpool, UK from the 26 – 28 November 2018.

 

Abstract submission open:
We are pleased to announce that abstracts have re-opened for poster only submissions until Friday 14 September 2018. 
For full information and to submit visit: www.his.org.uk/education-events/his-2018/abstracts/

(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.