Browsing category strona główna

Nowe Władze Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów na kadencję 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTM w dniu 16 września 2022 w Warszawie


Skład Prezydium ZG PTM kadencji 2022-2026

Prezes PTM – Prof. dr hab. Stefan Tyski

I Wiceprezes PTM – Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny

II Wiceprezes PTM – Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

Sekretarz ZG PTM – Dr hab. Agnieszka Ewa Laudy

Członek – Dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ

Członek – Dr hab. Elżbieta Stefaniuk, prof. nadzw. UŁ

Członek – Dr Joanna Jursa-Kulesza

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTM kadencji 2022-2026

Przewodnicząca – Prof. dr hab. Alina Małgorzata Olender

Sekretarz – Dr hab. Urszula Kosikowska, prof. nadzw. UMLub

Członek – Prof. dr hab. Beata Gutarowska

Członek – Dr hab. Tomasz Jarzembowski

Członek – Dr Jacek Grzyb

(więcej…)

„Właściwości dietetyczne i lecznicze grzybów jadalnych”- 30 czerwca 2022 on-line


z początkiem  początku sezonu urlopowego serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów wraz z Polskim Towarzystwem Mykologicznym, które swoim tematem doskonale wpisuje się w wakacyjny czas. Wykład pod tytułem:

Właściwości dietetyczne i lecznicze grzybów jadalnych

wygłosi

Prof. dr hab. Bożena Muszyńska

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2022 o godz. 12.00  on-line

(więcej…)

Pożegnanie Prof. dr hab. n. med. Stanisława Kałużewskiego


Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 23 maja 2022 r. zmarł  

Pan Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kałużewski

specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – bakteriologii i serologii,

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

wieloletni członek Zarządu Głównego PTM.

Pan Profesor przez dwie kadencje, w latach 1987-1996, pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Przez kilkadziesiąt lat był Redaktorem Naczelnym kwartalnika Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, organu PZH i PTM.  

Pan Profesor był długoletnim kierownikiem Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Był wielką postacią w środowisku mikrobiologów w naszym Kraju.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.