Browsing category strona główna

Pożegnanie Prof. dr hab. n. med. Stanisława Kałużewskiego


Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 23 maja 2022 r. zmarł  

Pan Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kałużewski

specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – bakteriologii i serologii,

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

wieloletni członek Zarządu Głównego PTM.

Pan Profesor przez dwie kadencje, w latach 1987-1996, pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Przez kilkadziesiąt lat był Redaktorem Naczelnym kwartalnika Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, organu PZH i PTM.  

Pan Profesor był długoletnim kierownikiem Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Był wielką postacią w środowisku mikrobiologów w naszym Kraju.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

VII Konferencja Ogólnopolska Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów- online 9.V.2022


Zapraszamy na siódmą edycję Konferencji Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów, spotkania dedykowanemu specjalistom – mikrobiologom i epidemiologom.

Uczestnikom za udział w Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a na uczestników czeka solidny pakiet najnowszych i najciekawszych doniesień i rekomendacji z dziedziny mikrobiologii i epidemiologii. Wyrażamy nadzieję, że zarówno zdobyta podczas uczestnictwa wiedza, jak i udział w podjętej w trakcie spotkania dyskusji przyczynią się do Państwa rozwoju zawodowego.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.