Browsing category strona główna

Przesunięcie terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM


Zarząd Główny PTM w dniu 20.04.2020 r. podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021r. oraz przedłużenia o rok kadencji Władz PTM na wszystkich szczeblach a także kadencji Delegatów PTM na WZD PTM.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, brakiem możliwości przewidzenia jej przebiegu w tym roku oraz niebezpieczeństwem zakażenia, związanym ze zgromadzeniem dużej liczby osób, a także zaangażowaniem osób pracujących w laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, zespołach naukowych oraz firmach działających w obszarze mikrobiologicznym na walkę z SARS-CoV-2, Zarząd Główny PTM w Uchwale 18-2020 w dniu 20.04.2020 r. podjął pozytywną decyzję o przesunięciu terminu naszego Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021 r. Zmiana terminu dotyczy również Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM oraz wyborów nowych Władz PTM. W związku z powyższym przedłużeniu do września 2021 r. ulega kadencja Władz PTM na wszystkich szczeblach, tj. Prezesa PTM razem z Prezydium PTM i Zarządem Głównym PTM, Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, Zarządów Oddziałów Terenowych PTM, Komisji Rewizyjnych OT PTM, oraz Delegatów poszczególnych OT PTM wybranych na kadencję 2016-2020.

Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione jesienią 2020 r.

Życzenia Świąteczne


Szanowni Państwo,

Życzymy zdrowych, pełnych szczęścia i pokoju Świąt Wielkanocnych oraz wytchnienia od codziennych trudnych obowiązków. Wszystkiego najlepszego dla Państwa rodzin oraz zespołów diagnostyczno-naukowo-badawczych w których Państwo pracują.

Agnieszka Laudy – Sekretarz PTM
Stefan Tyski – Prezes PTM

Tłumnie przeciw wirusowi


Informujemy o nowej inicjatywie, którą jest platforma:

https://crowdfightcovid19.org/

Celem platformy jest zjednoczenie osób, które chcą zapferować swoją pomoc naukową w walce przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Każdy kto dysponuje czasem i umiejętnościami, które mogą być użyteczne w stanie obecnego kryzysu – może podjąć dobrowolnie decyzję i dołączyć do zespołu badawczego-wolontaryjnego – przez zapis na stronie https://crowdfightcovid19.org/

Wierzymy się, że łącząc siłę „potężnych” umysłów uda się wprowadzić skuteczne leki i szczepienia – w jak najszybszym czasie!

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.