Browsing category strona główna

Zaproszenie na planowaną 9 Międzynarodową Konferencję Weiglowską, oganizowaną przez prof. dr hab. A. Sybirnego, która ma odbyć się 27-29.06.2024 r.


w Uniwersytecie Rzeszowskim. Konferencje organizowane są od 2003 r. naprzemiennie w Polsce i Ukrainie, gdzie pracował profesor Rudolf S. Wegl.

https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/instytut-biotechnologii/konferencje-organizowane-przez-instytut-biotechnologii-conferences-organized-by-the-institute-of-biotechnology/9th-international-weigl-conference/welcome-letter

Zaproszenie na seminarium pt. Czy Prymnesium parvum, tzw. „złota alga”, nadal może stanowić zagrożenie w Odrze?, które wygłosi dr Justyna Kobos z Katedry Biologii Morza i Biotechnologii Wydziału Oceanografii i Geografii na Uniwersytecie Gdańskim. Seminarium odbędzie się formie on-line na platformie Webex dnia 20 czerwca (wtorek) o godzinie 10:00. W załączniku abstrakt i krótka informacja o prelegencie, a poniżej link do spotkania.


https://morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my.webex.com/morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my/j.php?MTID=m5627bb6f2c90024af6aa4b069541fe7c

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.