All posts by Stępień Karolina

POŻEGNANIE PANA DR N. FARM. BOHDANA STAROŚCIAKA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 2022 r. zmarł

Ś.P. Dr n. farm. Bohdan Jerzy Starościak

specjalista w dziedzinie mikrobiologii farmaceutycznej,

Pan Doktor całe życie zawodowe związany był z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząc zajęcia dydaktyczne

i badania naukowe oraz przez wiele lat kierując Zakładem.

Przez pół wieku należał do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pełniąc szereg funkcji w Oddziale Terenowym PTM w Warszawie.

Przez 30 lat był sekretarzem redakcji kwartalnika PTM – Postępy Mikrobiologii. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


Msza święta odprawiona zostanie w środę 5.10.2022 o godz. 13.00

w Kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Bliskim i przyjaciołom Dr Bohdana Jerzego Starościaka wyrazy głębokiego współczucia.

POŻEGNANIE PANI Prof. dr hab. n. farm. Zofii Tyneckiej


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2022 r. zmarła

Ś.P. Pani Prof. dr hab. n. farm. Zofia Tynecka

specjalistka w dziedzinie mikrobiologii farmaceutycznej,

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Pani Profesor pracę zawodową związała z lubelskim Wydziałem Farmaceutycznym, kierując przez wiele lat Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej i prowadząc badania zwłaszcza nad mechanizmem obronnym szczepów gronkowca złocistego przed toksycznym działaniem kadmu.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


Szanowni Państwo,

po wydłużonym okresie kadencji 2016-2022 udało się zorganizować i przeprowadzić XXIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w Warszawie. Bardzo dziękujemy za aktywny udział Wszystkich Oddziałów Terenowych PTM w organizację naszego wspólnego Zjazdu, poświęcony czas, ogromne zaangażowanie i wsparcie w merytoryczną stronę zjazdu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezydium ZG PTM, do wszystkich Przewodniczących OT PTM, do Prowadzących Sesje Tematyczne na XXIX Zjeździe PTM, bez których wkładu pracy ten zjazd nie mógłby się odbyć.

Życzymy wszystkim Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i na forum naszego Stowarzyszenia.

Agnieszka Laudy – Sekretarz PTM

Stefan Tyski – Prezes PTM

(więcej…)

Webinar: Ekologia drobnoustrojów a zmiany klimatu-22.09.22


Zapraszamy do udziału w przyszłotygodniowym webinarze, który odbędzie się dnia 22.09.2022 o godz 15:00 i poświęcony będzie tematowi wzajemnej zależności między mikrobiologią środowiskową i zmieniającym się klimatem.

Rejestracja i szczegółowy program wystąpień na stronie FEMS

i pod linkiem wydarzenia : https://crm.fems-microbiology.org/civicrm/event/info?id=53&reset=1

Światowy Dzień Gruźlicy 2022-14.10.2022


Zapraszamy do udziału w Konferencji „Światowy Dzień Gruźlicy 2022” z uroczystą sesją naukową z okazji Jubileuszu Pani Profesor Zofii Zwolskiej, Członka Honorowego PTM.

Konferencja organizowana jest przez:

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne                

Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych

Konferencja odbędzie się dnia 14 października 2022, w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.