All posts by Stępień Karolina

POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO PTM W POZNANIU, 25.05.2018


Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 25 maja 2018 o godzinie 13:00 w budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

>Mechanizmy patogeniczności Staphylococcus spp.<<

(więcej…)

III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”- Bydgoszcz, 18-19 czerwca 2018 r.


Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 18-19 czerwca 2018 r. organizują III Ogólnopolską Konferencję ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne” adresowaną do mikrobiologów różnych specjalności – związanych z mikrobiologią lekarską, weterynaryjną, żywności, przemysłową i środowiskową. Mamy nadzieję zainteresować tematyką spotkań również klinicystów, pielęgniarki, epidemiologów, innych specjalistów związanych zawodowo z mikrobiologią oraz młodych adeptów tej nauki.

(więcej…)

SEMINARIUM NAUKOWE „PROTEOMICS APPLICATION IN MICROBIAL SPECIES IDENTIFICATION AND BEYOND” 11.05.2018, Oddział Warszawski


Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM informuję, że najbliższe posiedzenie naukowe Oddziału odbędzie się dnia 11 maja 2018 br. (piątek) o godz. 14:30.
sali 103B budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. I. Miecznikowa 1).

Posiedzenie pomyślane jest jako „Spotkanie z ekspertem„. W roli eksperta wystąpi dr JAYASEELAN MURUGAIYAN z Freie Universitaet w Berlinie.

Szczegółowy opis w pliku pdf

KOMUNIKAT Polish Journal of Microbiology


Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

Informujemy, ze od początku bieżącego roku kwartalnik Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w języku angielskim – Polish Journal of Microbiology wydawany jest online przez amerykańską firmę edytorską Exeley Inc. z Nowego Jorku (https://www.exeley.com/journal/polish_journal_of_microbiology), z którą PTM zawarł umowę na okres 3 lat. Natomiast od dnia 12 marca br. wprowadzony został w PJM nowy system obsługi procesu wydawniczego od poziomu Autora do zakończenia procesu produkcyjnego – wykorzystywany przez wiele redakcji czasopism międzynarodowych. system Editorial Manager (http://www.editorialmanager.com/pjm/default.aspx).

Mamy nadzieję, ze współpraca z tą profesjonalną firmą oraz możliwość obsługi Autorów manuskryptów w systemie Editorial Manager przyczyni się do poniesienia poziomu i prestiżu naszego czasopisma oraz zaowocuje zwiększeniem cytowalności i wartości współczynnika Impact Factor. IF 2016 wynosi 0,746 / 5-year IF wynosi  0,938, wartość punktacji MNiSW = 15.

(więcej…)

BACTERIAL PROTEIN EXPORT – 30 September – 03 October 2018 • Leuven • Belgium


Sponsored by:

This specialised meeting will give an overview of protein traffic and secretion in bacteria. Bacterial cells dedicate a significant number of components to ensure targeting of proteins to the plasma membrane. These proteins are then integrated in the lipid bilayer or are released to the other side. Most proteins use the ubiquitous and essential Sec system for these processes, but other evolutionarily unrelated protein machines have also been developed that allow exported proteins to cross the plasma membrane and cell envelope. This arsenal of mechanisms ensures that more than 30% of the bacterial proteome ends up in extra-cytoplasmic locations. Protein export is essential for viability, pathogenicity, symbiosis and biofilm formation. vaccines, to produce heterologous biopharmaceuticals and industrial enzymes, and to transform them into cancer cell killing devices. Finally, trafficking components constitute formidable targets for antibiotic discovery.

Topics to be discussed in the symposium include the following (for more information see the program):

(więcej…)

1 2 3 9

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.