All posts by Stępień Karolina

Oddział w Rzeszowie-Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 27.X.2021


Zapraszamy na „pierwsze” posiedzenie naukowo-szkoleniowe OT w Rzeszowie, które odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku (środa) o godzinie 15:30


Program spotkania:

Mgr Anna Nowakowska Laboratorium Diagnostyki Medycznej – WSSE w Rzeszowie
„Sytuacja epidemiczna zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie podkarpackim”.

Karol Kowalski – specjalista ds. biologii molekularnej firmy Biomerieux
„BioFire FilmArray – szeroka diagnostyka mikrobiologiczna metodą PCR, nowości w ofercie, przegląd literatury”.

(więcej…)

FEMS Belgrade 2022


FEMS wraz z Serbskim Towarzystwem Mikrobiologów zapraszają na coroczną edycje konferencji > FEMS Conference on Microbiology<, która odbędzie się od 30 czerwca to 2 lipca 2022 w Belgradzie (Serbia).

Lokalizacja : Hilton BelgradeKralja Milana 35, Beograd 11000, Serbia

System rejestracji oraz wysyłania abstarktów na wydarzenie zostanie otwarty 4 października 2021 na stronie konferencji

https://www.femsbelgrade2022.org/

„Pandemia – nowa rzeczywistość w zakażeniach” szkolenie 30.09.2021


W imieniu Małopolskich Stowarzyszeń Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych zapraszamy do zapoznania się z komunikatem oraz harmonogramem dotyczącym szkolenia „Pandemia – nowa rzeczywistość w zakażeniach” odbywającym się w dniu 30.09.2021.

HARMONOGRAM: http://malopolskie-zakazenia.pl/wp-content/uploads/2021/09/HARMONOGRAM-WRZESIEN-2021.pdf 

I KOMUNIKAT: http://malopolskie-zakazenia.pl/wp-content/uploads/2021/09/KOMUNIKAT-I-WSZYSCY-WRZESIEN-2021.pdf

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.