Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego PTM


Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów informuje i zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego PTM, które dokona wyboru nowego Zarządu Oddziału, na kadencję 2022-2026.

 W celu zapewnienia możliwie największego udziału członków Oddziału w zgromadzeniu, a także chcąc zaoszczędzić czasu i kosztów, proponujemy je przeprowadzić w trybie zdalnym, za pomocą platformy Zoom, przy użyciu ankiet online, udostępnianych w postaci linków w trakcie e-posiedzenia.

Zapraszamy do udziału w WZ członków Oddziału Warszawskiego PTM w dniu 5 grudnia br. o godz. 14:00, logując się przy pomocy poniższego linku: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94768851532?pwd=NHdoNDhlcm85SFNZdHVxbERFQXkrUT09

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94768851532?pwd=NHdoNDhlcm85SFNZdHVxbERFQXkrUT09

Pismo o Walnym Zgromadzeniu

Proponowany Porządek Obrad

Gorąco zachęcamy do udziału w zgromadzeniu.

Z poważaniem

Dr hab. Tomasz Jagielski

Przewodniczący 

Dr hab. Renata Godlewska

Sekretarz
Oddziału Warszawskiego PTM

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.