All posts by Stępień Karolina

Spotkanie naukowo-szkoleniowe -15.10.2020


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Oddział w Szczecinie oraz Pro-Environment Polska mają przyjemność zaprosić na spotkanie naukowo-szkoleniowe na temat:

Single Cell ICP-MS – nowe możliwości pomiaru
stężenia metali w pojedynczych komórkach.

15 października 2020 roku, godz. 14.00
Zebranie On-line na platformie Teams

Informacje w dołączonym pliku

Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów.


Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Prof. Ewy Augustynowicz-Kopeć, Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Kierownika Naukowego konferencji, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online

Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w godz. 17.00-20.40.


Uczestnikom za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U.2017, poz. 1510).

Rejestracja uczestników: https://medicarewarszawa.clickmeeting.com/ogolnopolskie-spotkania-mikrobiologow-i-epidemiologow-konferencja-online/register

Z wyrazami szacunku
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Kierownik Naukowy konferencji Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Zespół Medicare S.C.
Organizator Konferencji

17 września- International Microorganism Day


Zapraszamy do uczestniczenia online w obchodach Międzynarodowego Mikrobiologicznego Święta!

– Przez cały dzień- live streaming będzie można śledzić na bezpośredniej stronie eventu jak i na kontach Twitter , Facebook, and YouTube.

Dostęp jest również przez bezpośrednią stronę FEMS (Home page, Twitter, Facebook, and YouTube).

Link do 24- godzinnego rozkładu spotkań znajduję się na stronie: https://www.internationalmicroorganismday.org

lub

/programme?fbclid=IwAR2ICah3xMvJdkO_7JvHcTkuvhkVi3Ges_zZgJ8_K4WXBSF5E_yAEagf-ug

POŻEGNANIE


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. zmarła

Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Daniela Dzierżanowska-Madalińska

specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Pani Profesor przez dwie kadencje, w latach 1996-2004, pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Była Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.