WZROST WSPÓŁCZYNNIKA IMPACT FACTOR CZASOPISM PTM


Z dużą satysfakcją informujemy, że współczynniki Impact Factor obliczone za 2021 dla obu czasopism PTM wzrosły:

Polish Journal of Micorbiology z IF (2020) = 1,280 do IF (2021) – 2,091

Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii z IF (2020) = 0,947 do IF (2021) = 1,118

Prezydium ZG PTM

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.