All posts by Stępień Karolina

Pożegnanie Dr Ryszarda Staniewskiego


WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

i

ZAKŁAD GENETYKI I MIKROBIOLOGII

 

UNIWERSYTETU MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

 

z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł

Śp.

Dr Ryszard Staniewski,

emerytowany pracownik UMCS,

 urodzony 02 stycznia 1927 roku w Zdołbunowie na Wołyniu. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1954 kiedy jako student V roku biologii rozpoczął pracę w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej. W 1966 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych z zakresu mikrobiologii i został zatrudniony na stanowisku adiunkta.  Dr Ryszard Staniewski był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Pełnił obowiązki skarbnika Towarzystwa Przyrodniczego im Mikołaja Kopernika.

Odszedł ceniony specjalista w dziedzinie mikrobiologii, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca  wielu pokoleń studentów biologii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 08 listopada 2018 roku o godzinie 12 w kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.

 

Dziekan, Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii i Pracownicy

Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

„Zakażenia XXI wieku”

„Zakażenia XXI wieku”


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów podjęło poniższą uchwałę:

Uchwała nr 34-2018 z dnia 16.10.2018 r.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

w sprawie objęcia patronatem czasopisma „Zakażenia XXI wieku” – oficjalnego, recenzowanego czasopisma Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Patronat ma polegać na zamieszczeniu linku do czasopisma na stronie PTM, wsparciu merytorycznym czasopisma przez PTM oraz podawaniu propozycji artykułów.

W zamian, czasopismo „Zakażenia XXI wieku” będzie informować o organizowanych przez PTM konferencjach i seminariach, w czasopiśmie oraz na stronie internetowej.

Link do czasopisma „Zakażenia XXI wieku”, które jest następcą czasopisma „Zakażenia”, umieszczony jest na stronie internetowej PTM:
https://www.microbiology.pl/inne-polskie-czasopisma-mikrobiologiczne/.

II Kongres Towarzystw Naukowych 14-15 września, PoznańII Kongres Towarzystw Naukowych 14-15 września, Poznań

II Kongres Towarzystw Naukowych 14-15 września, Poznań


II Kongres Towarzystw Naukowych

Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości

obywatelskiej i kulturowej

14–15 września 2018 r. Poznań

Serdecznie zapraszamy na inaugurację II Kongresu Towarzystw Naukowych w dniu 14 września 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1

 

Towarzystwa Naukowe jako skarb narodowy prof. dr hab. Andrzej Białas (Polska Akademia Umiejętności)

O wartościach społecznego ruchu naukowego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski (Towarzystwo Naukowe Płockie)

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja i nowe wyzwania prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Rola towarzystw naukowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego prof. dr hab. Iwona Hofman (Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej)

z ramienia Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów udział bierze Vice-prezes PTM, Pani prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Zapraszamy także do udziału w pozostałych częściach Kongresu, którego program załączamy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres sekretariat@ptpn.poznan.pl do dnia 10 września 2018 r.

 

 

International Conference on Virology – Valencia, Spain November 29-30, 2018.


A warm welcome to the International Conference on Virology which is going to be held during November 29-30, 2018 at Valencia, Spain. Virology-2018 brings upon a new platform to share and discuss all the innovations in the Virology field.

Virology-2018 conference welcomes all pre-eminent universities, research institutions, microbiologists, virologists and diagnostic companies to share the research papers on all aspects of this rapidly augmenting field and the recent advancements and technologies being currently used.
Virology-2018 conference includes Plenary lectures, Keynote lectures and short courses by eminent personalities from around the world in addition to contributed papers both oral and poster presentations.
(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.