All posts by Stępień Karolina

International Conference on Microbial Food & Feed Ingredients (MiFFI 2018)


On behalf of the Danish Microbiological Society and professor Egon Bech Hansen, we hope that you will assist us in spreading the word about our upcoming International Conference on Microbial Food & Feed Ingredients (MiFFI 2018) that takes place in Copenhagen, Denmark on 2-4 May 2018.

Any promotion on your facebook page, in newsletters, on website or on mailing lists would be highly appreciated!

In each of the 8 scientific sessions, two 10 minute slots are reserved for abstract presentations and we are pleased to announce that the abstract deadline has been postponed to 15 January.

Please find attached the preliminary programme as well as a flyer announcing the deadlines and confirmed speakers. It is also possible to learn more at www.MiFFI.org and www.facebook.com/MiFFIconference

Important dates:

(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.