All posts by Stępień Karolina

Tłumnie przeciw wirusowi


Informujemy o nowej inicjatywie, którą jest platforma:

https://crowdfightcovid19.org/

Celem platformy jest zjednoczenie osób, które chcą zapferować swoją pomoc naukową w walce przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Każdy kto dysponuje czasem i umiejętnościami, które mogą być użyteczne w stanie obecnego kryzysu – może podjąć dobrowolnie decyzję i dołączyć do zespołu badawczego-wolontaryjnego – przez zapis na stronie https://crowdfightcovid19.org/

Wierzymy się, że łącząc siłę „potężnych” umysłów uda się wprowadzić skuteczne leki i szczepienia – w jak najszybszym czasie!

XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW


Szanowni Państwo,
Szczegółowe informacje dotyczące XXIX Zjazdu PTM, obejmujące m.in. terminy, w tym zgłaszania i akceptacji abstraktów, zgłaszania udziału firm w Zjeździe, instrukcje przygotowania abstraktu, program ramowy zjazdu, wysokość opłaty rejestracyjnej, informacje o bazie hotelowej oraz niezbędne dane kontaktowe dotyczące obsługi Zjazdu zamieszczone są na stronie internetowej Zjazdu.

http://www.zjazdptm2020.pl/

Nagroda Naukowa im. prof. Edmunda Mikulaszka- TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 15/03/2020


Szanowni Państwo,

Informujemy o edycji 2020 Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka. Uchwala Prezydium ZG PTM nr 4-2020.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata za opublikowane prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi. Edycja Konkursu 2020 dotyczy prac opublikowanych w latach 2018-2019.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 15/03/2020

Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:

I stopnia – 5.000 zł
II stopnia  – 3.000 zł
III stopnia – 2.000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkursu przedstawia Regulamin Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka oraz załączniki

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.