III KTN, Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych 20-22 października 2022 r -Gdańsk


III Kongres Towarzystw Naukowych
Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych
Gdańsk, 20-22 października 2022 r.


Cel
Celem III Kongresu Towarzystw Naukowych jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.
Organizatorzy
Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii NaukGdańskie Towarzystwo Naukowe

Miejsce i terminy
Miejsce Kongresu: GdańskTermin Kongresu: 20-22 października 2022 r.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać na adres e-mail:rtn@pan.pl do 30 czerwca 2022 r.

Pobierz formularz zgłoszeniowy [MS Word]

Proponowane sesje problemowe

  1. Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej.
  2. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki. Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów.
  3. Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym.
  4. Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki. Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce. Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę. Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.