Mini sympozjum Advances in biology and chemistry of bacterial surface polysaccharide 28.04.2022


Serdecznie zapraszamy na sympozjum naukowe organizowane przy współudziale Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddziału Kielce, które odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku w Auli B4 w Instytucie Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK (ul. Uniwersytecka 7, Kielce) z możliwością uczestnictwa w trybie zdalnym:

Dołącz do spotkania Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83978363157?pwd=bU5sQ0VEc09XNnhKL2ExNnNRc0JrZz09

Identyfikator spotkania: 839 7836 3157

Kod dostępu: 429289

Sympozjum rozpocznie się o godzinie 9:00, szczegółowy program spotkania w drugim załączniku. Gorąco zapraszamy do udziału.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.